Livskvalitet

Páginas: 2 (396 palabras) Publicado: 13 de junio de 2011
Vad är livskvalitet?

För mig är livskvalitet att ha ett bra utbildning, häsla, sova gott, tillgång till mat, musik och bostad. Livskvalitet är klart inte lika för alla, somliga kanske tycker attdet har mer att göra med dyra kläder och att ha kul. Eftersom varje person har sina egna särskilda behov, som komfort,frihet, rikedom, social status, etcetera, är livskvalitet ett ämne som äralltför subjektivt. Men dessa behov är relaterade till välmåendet och förverkligandet av drömmarna och det är så jag beskriver begreppet ”livskvalitet”.

Faktum är att nu för tiden är välmåendet ochförverkligandet av drömmarna mest relaterade till pengar, ju mer pengar man har desto högre möjlighet att möta sina behov. Uppenbarligen är de flesta människor i jordklotet fattiga, ungefär 80% avvärldens befolkning, och de kan inte möta sina behov helt eller ha någon större dröm än att skaffa sig något att käka . Det handlar inte bara om att vara fattig utan också att känna sig fattig och olyckligvilket sedan leder till depression. Då kan man säga att det finns en samband mellan fattigdom och en minskad livskvalitet och när jag säger fattigdom menar jag inte bara de personer som är beroende avsocialbidraget i Sverige, som har världens sjunde högsta Levnadsstandard, utan de personerna som kämpar för att överleva i de fattiga länderna där arbetslösheten är en konstant.

Det är generelltsett inte regeringens fel, inte heller något företag utan det är själva globala ekonomiska systemet som är fel.
”Ekonomin” är förfarandet för att använda naturresurser och producera varor på detmest effektiva så att befolkningens efterfrågan och behov möts. Det innebär att eknomin ,uppfattad från sin defenition, är den vetenskapen som har ansvar för folkets livskvalitet men faktum är att det”ekonomiska” systemet är baserat på kapitalismen som syftar på att göra en liten grupp personer rika genom att sälja mycket och spekulativt till en majoritet grupp. Och detta kan visas i de tre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS