Los seculos oscuros

Páginas: 2 (382 palabras) Publicado: 1 de junio de 2010
Os Séculos Escuros

O idioma e a literatura galega entran nun periodo de decadencia. Diversos foron os factores deste declive, como o asentamento no noso pais dunha nobreza estranxeira,intransigente coa cultura e a lengua de Galicia, que ven sustituir a unha nobreza galega derrotada tras apoiar os perdedores nas loitas dinasticas pola coroa de Castela, Pedro I e mais tarde Xoana Beltranexa; aausencia dunha burguesia capaz de defender os seus intereses e os do pais; a diminucion da poboacion; a perda de autonomia da igrexa, etc.

Estes feitos e a crecente politica centralista eintervencionista de Castela, afianzan o proceso desgaleguizador nas clases altas da sociedade e impiden a consolidación do galego como lengua literaria. Neste sistema centralizador aparece, xunto ao conceptode Estado Nacional, a necesidade de uniformización lingüística como factor de cohesión da nova estrutura politica.

Neste contesto politico, o galego, durante tres seculos(XVI, XVII e XVIII) estivoausente na escritura. Mentres, outras variedades europeas, como o castelan e o portugues, entran nun proceso de fixacion e codificacion, que lles confire a categoria de lenguas de cultura. Ainda asi,o galego seguese falando en case toda a poboacion.

A nosa literatura queda asi a marxe do Renacemento e do Barroco, coincidindo esta etapa escura das nosas letras cos Seculos de Ouro da literaturacastela. Asi e todo posuimos casrtas, documentos e escasas mostras literarias que nos dan unha mostra da linga da epoca. Pese a todo, previve a lirica popular en forma de cantigas de berce, deentroido, adiviñas, contos, etc. Moitas delas cegaron ata hoxe por transmisicion oral.

No seculo XVIII, xorden as voces de denuncia dos chamados ilustrados, que demostran a sua inquedanza polosubdesenvolvemento de Galicia e aogrecen propostas renovadoras da vida economica, social e cultural. Estre este minoritario grupo intelectual, destaca o Padre Sarmiento, personaxe polifacetico que defendeu o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • las oscuridas
  • Oscuros
  • En la oscuridad
  • Oscuridad
  • En la oscuridad
  • Oscuridad
  • Oscuro
  • Oscuridad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS