Makarenko

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (723 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Núria Mezquita Pociello Pedagogia T.2

Antón Semionovich Makarenko

Antón Semionovich Makarenko ha estat una de les personalitats pedagògiques mésexcel·lents del segle XX, del qual es diu que sempre es pot seguir aprenent, encara que no sempre s’estigui d’acord amb la seva posició.

El context polític que ha fet que Makarenko hagi estat el sovièticpedagog excel·lent d’aquest segle van ser els primers anys del nou Estat, amb Lenin al cap, que es quan Makarenko va començar a realitzar les seves experiencies més significatives, i el períodeestalinista, durant el qual va proseguir primer amb la seva tasca educativa drecta per a dedicar el seu últim tran de la seva vida a la reflexió i extensió de la seva pedagogia.

El context real amb el quees troba Makarenko és eld’un païs agrari, económica i socialment devastat com a conseqüència de la dominació tzarista i dels duríssims anys de la revolució. Amb uns indexs molt elevatsd’analfabetisme i, pel que fa al que será el camp de treball d’aquest pedagog, una gran quantitat de nens i joves sense llar i vivint en la marginació i la delinqüència.

Makarenko va néixer l’any 1988 en la ciutatucraniana de Bielopolie. Va ser el segon dill d’una família obrera.

L’any 1905, després de realitzar un curset pedagògic, va començar a treballar com a mestre en una escola ferroviària deprimaria, en els mateixos taller son treballava el seu pare, fins l’any 1911 que va ser destinat a una altra escola ferroviària amb el càrrec d’inspector.

L’any 1914 es va inagurar a Poltava un InstitutPedagògic amb la finalitat de formar professors de secundaria, en el qual va ingressar inmediatament com a director per a seguir la seva formació com a educador. Aquell mateix any se’l va nomenardirector d’un centre per a nens i joves que s’havien quedat sense llar a causa dels desastrosos anys de la revolució, aquest centre era la Colonia Gorki.

L’estiu de 1927 a Makarenko se li va...
tracking img