Marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (381 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 11 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
עקרון המינוף

" הבו לי נקודת משען מחוץ לכדור הארץ , ואניע את כדור הארץ " , אמר ארכימדס.

המתמטיקאי היווני הגדול דיבר , כמובן על עיקרון המינוף. הוא התכוון לומר שאילו הייתה לו נקודת משען גדולה דייה, מנוף בגודל מתאים ומקום להעמיד בו את המנגנון הזה, היה מצליח להזיז את כדור הארץ , כשם שאיכר מרים אבן משדהו.
מנוף ונקודת משען הם בין המכשירים הפשוטים ביתור הידועים לאדם ובכול זאת , הם מאפשרים לפועללהניף משקולות כבדים פי כמה וכמה מגופו. בעולם העסקים , עיקרון המינוף מופעל בתוצאות מופלאות עוד יותר . מנכ"לים משיגים מינוף על –ידי נטילת הלוואות , המאפשרות להם להרחיב את הפעילות , להעלות את מחיר המניותולהגדיל את הרווחים הרבה מעבר למה שיכלו להשיג רק מתוך תזרים המזומנים שלהם. מנהל משיג מינוף שהוא מטיל משימות על עובדיו ומכפיל את מאמציו האישיים פי כמה וכמה .
"אני מעדיף אחוז אחד מהמאמצים של מאה אנשים " ,אמר המיליארדר , איל הנפט פול גטי , " מאשר מאה אחוזים מהמאמצים שלי".
גטי צדק. לשום אדם אין הזמן והמרץ הדרושים להקמת עסק מצליח בכוחות עצמו. הצלחתו של יזם קשורה קשר ישיר לעצמת המינוף שביכולתו להפעיל.וכאן הכנס לתמונה השיווק המרושת . זוהי שיטה הבנויה במיוחד על מנת להעניק לאנשים מן השורה גישה למינוף יוצא-דופן.

ההכנסה היחידה המקנה מינוף אמיתי היא הכנסה שיורית : הכסף הממשיך להגיע זמן רב אחרי שכבר סיימתםאת העבודה. זהו הכסף שמחברי ספרים רבי-מכר ומלחיני להיטים מקבלים מהתמלוגים שלהם, והכסף שמשקיעים ובעלי עסקים מקבלים מהדיווידנדים על המניות שלהם. לאחר שתבססו לעצמכם תזרים של הכנסה שיורית , היא תמשיך להגיע ,גם אם תחליטו לקחת שנת חופשה ולרבוץ על החוף.
הון גדול צומח רק מהכנסה שיורית . לרוע המזל , המכירה הישירה לא הצליחה להציע את ההטבה הזאת בשנותיה הראשונות . אלפי אנשים שרצו להיות " גיבורי אולג'ר " ( הורשיואולג'ר , מגדולי סופריה של ארצות הברית בשלהי המאה ה-19 , הרבה לכתוב על דמויות של נערים עניים שהתעשרו ועלו לגדולה בכוחות עצמם , עד שהביטוי "גיבורי אולג'ר" הפך למטבע לשון שגור בשפה המדוברת , לתיאור מישהתעשר בכוחות עצמו ) התדפקו בשנות העשרים והשלושים על דלתות לאורכה ולרוחבה של אמריקה , אבל רק אלה שוויתרו על המכירה הישירה והקימו עסקים משלהם השיגו למעשה חופש פיננסי. היה צורך עז בצורה...