Medicamentos comunes cirurgia digestiva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2244 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEDICAMENTS MÉS ESPECIFICS DE LA UNITAT DE CIRURGIA
GASTRO-DIGESTIVA

ANTIÀCIDS

ALMAGAT/ ALMAX FORTE:

• Indicacions: Gastritis, dispèpsia, hiperclorhidries, úlcera duodenal, úlcera gàstrica, esofagitis, hèrnia d'hiat.
• Dosificació: Precaució en insuficiència renal. DOSI HABITUAL: un sobre després dels àpats i abans d'anar a dormir.
• Administració: ORAL: pressionar elsobre diverses vegades abans d'obrir. Administrar la dosi directament o diluir en mig vas d'aigua. SONDA NASOGÀSTRICA: administrar directament o diluït en 15 ml d'aigua. Posteriorment rentar la sonda amb 10-15 ml d'aigua.
• Observacions: Esperar 2 hores abans d'administrar un altre medicament, pot interferir la seva absorció. Donar 1-3 hores després dels àpats.
• Interaccions: Tetraciclines,fenotiazines, digoxina, corticoesteroides, isoniazida, sals de ferro.
• Efectes adversos: Rarament: diarrea o restrenyiment.

ANTIÚLCERA PÈPTICA

RANITIDINA, CLORHIDRAT/ ALQUEN:

• Indicacions: Tractament de: úlcera duodenal, úlcera d'estómac benigna, reflux esofàgic, síndrome de Zollinger-Ellison, tractament i prevenció de l'hemorràgia d'esòfag i estómac.
• Dosificació:Precaució en ancians i en pacients amb insuficiència renal i/o hepàtica. ÚLCERA DUODENAL, D'ESTÓMAC I REFLUX GASTROESOFÀGIC: Dosi habitual: 150 mg/12h o 300 mg a la nit. Dosi màxima: 600 mg/dia.
• Administració: SONDA NASOGÀSTRICA: dissoldre en uns 15 ml d'aigua. Després, rentar la sonda amb 10-15 ml d'aigua.
• Observacions: Els aliments no interfereixen l'absorció. Deixar transcórrer 1habans d'administrar sucralfat i 2h per donar antiàcids. No utilitzar per corregir dispèpsies, gastritis o altres molèsties gàstriques menors.
• Interaccions: AAS, àcid alendrònic, alcohol etílic, antiàcids, antifúngics azòlics, furosemida, glipizida, metoprolol, procaïnamida, triamterè, triazolam, vitamina B12.
• Efectes Adversos: Rarament: somnolència, vertigen, confusió, al·lucinacions,depressió, insomni, pancreatitis, agranulocitosis, anèmia aplàsica, alopècia, eritema multiforme, artràlgia, alteracions al·lèrgiques.

OMEPRAZOLE/GASTRIMUT:

• Indicacions: Úlcera pèptica, úlcera pèptica induïda per AINE, malaltia per reflux gastroesofàgic, síndrome de Zollinger-Ellison, infecció per Helicobacter pylori.
• Dosificació: Ajustar la dosi en insuficiència hepàtica greu.Precaució en insuficiència renal lleu o moderada (Cl Cr: 30-90 ml/min) DOSI HABITUAL: 20 mg/24 h. Per a l'eradicació d'Helicobacter pylori, coadministrar amb antibacterians en teràpia triple o doble.
• Administració: SONDA NASOGÀSTRICA: obrir la càpsula i dispersar els grànuls en uns 15 ml d'aigua Posteriorment, rentar la sonda amb 15 ml més.
• Observacions: Contraindicat: eninsuficiència renal greu (Cl Cr< 30 ml/min). No administrar conjuntamente amb l'associació d'atazanavir - ritonavir. EMBARÀS: categoria C de la FDA
• Interaccions: Itraconazole, ketoconazole, acenocumarol, warfarina, carbamazepina, fenitoïna, atazanavir, ciclosporina, clozapina, cobalamina, diazepam, digoxina, disulfiram, hipèric, claritromicina, eritromicina, metotrexat, parecoxib, voriconazole.• Efectes Adversos: Diarrea, dolor abdominal, nàusees, vòmits, restrenyiment, flatulència; cefalea. Rarament: somnolència, parestèsia, mareig, insomi, vertigen; taquicàrdia, bradicàrdia, palpitacions, hipertensió arterial, edema mal·leolar; malestar general; altres.

SUCRALFAT/ URBAL:

• Indicacions: Úlcera gàstrica o duodenal. Profilaxi de l'hemorràgia gastrointestinal deguda a úlcerad'estrès de malalts greus.
• Dosificació: DOSI HABITUAL: 1 sobre 4 vegades al dia durant unes 4 a 8 setmanes. En pacients ingressats en UCI i amb elevat risc d'hemorràgia digestiva per úlcera d'estrès, administrar 1 g cada 4 h per sonda nasogàstrica o, si és possible, per via oral.
• Administració: ORAL: es pot administrar directament el contingut del sobre. Prendre amb l'estòmac...
tracking img