Memoria tecnica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (516 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEMÒRIA TÈCNICA |
COL·LECTOR SOLAR |
|
[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripciónbreve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.] |
|
Carlos García, Fernando Gutierrez, David Jover. |
01/12/2011 |
|

ÍNDEX
1- MEMÒRIA
1.1-Proposta pàg. 3
1.2- Recerca d'informaciópàg. 3
1.3- Dissenys previs pàg. 4
1.4- Memòria descriptivapàg. 5
2- PLÀNOLS
2.1- Especejament pàg.7,82.2- Vistes ortogonals pàg.9
2.3- Perspectivapàg.10
3- PLEC DE CONDICIONS
3.1- Plec de condicions organitzatives pàg. 11, 12, 13
3.2- Plec de condicionstècniques pàg. 11
4- PRESSUPOST
4.1- Pressupost pàg. 145- INCIDÈNCIES
5.1- Incidències pàg. 15

1.MEMÒRIA

1.1- PROPOSTA

-  El nostre treball està format peruna caixa de botes, recubrida a les parts per suro blanc i envoltat per paper de plata. També té uns tubs que uneixen les ampolles d’un
costat a l’altre i els tubs es junten per un objecte que es...
tracking img