Mesura directa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (921 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primer apartat de la practica: Mesures d’intervals de temps amb un cronometre:

Mesura Directa

Explicacó de la practica: La seguent practica tracta de realitzar cinc mesures amb un cronometre,en el que volem, aproximant-nos al maxim als cinc segons parà el cronometre just a temps. Com que no som perfectes ens donaran uns intervals de temps aproximats als 5 segons, anotem al full depractiques les mesures i analitzem aquests intervals de temps per comparar els resultats i treure:

* La mitjana de temps Mt
* La desviació típica σ
* L’Error de la mitjana σm
* L’Errorsistematic total ɛs
* Valor final de temps

Mesures:

Mesures | Temps |
T1 | 5,13 |
T2 | 4,87 |
T3 | 4,81 |
T4 | 4,78 |
T5 | 4,94 |

- Mitjana de temps Mt:

Mitjana de les mesuresIntervals de temps |
t= 5s |
5,13 |
4,87 |
4,81 |
4,78 |
4,94 |

Mitjana T= 4,91s


- Desviació típica σ :


5,13 – 4,914,87 – 4,91
4,81 – 4,91
4,78 – 4,914,94 – 4,91

== s

Desviació típica σ = 0,139463s

- Error de la mitjana σm :

Error de la mitjana σm= 0,06226s

- L’Error sistematic total ɛs:

Esl’error de laparell determinat pel fabricant, en aquest cas el cronometre te un error sistematic de vint segons cada dia. Sabent aquesta dada calcularem el error sistematic total.

Aparell errorde 20 segons dia.
1 dia 86400 segons.
Efectuem una regla de tres per saber el error sistematic del cronometre en 5 segons:

Fonts d'error sistemàtic | Valor |
20 segons al dia | 0,001 |86400 ----------------20
5-----------------------X X= 0,001s


L’Error sistematic total ɛs = 0,001s

* Valor final de temps:...
tracking img