Microbiologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 75 (18534 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
BLOC I: INTRODUCCIÓ

Tema 1: Introducció a la microbiologia

La microbiologia és la ciènica que estudia els microorganismes. Els microorganismes són els éssers vius no visibles a l’ull humà. Normalment aquests microorganismes són d’estructura simple, unicel·lulars, però que són capaces de desenvolupar totes les funcions vitals.
CLASSIFICACIÓ I CRONOLOGIA
• Al 1866 Haeckel va establiruna classificació diferenciant: els protists (que inclou tots els microorganismes), els animals i les plantes. Amb la teoria de l’evolució del coneixement sobre les estructures cel·lulars, es va veure una diferenciació cel·lular, encara que durant les fases embrionaries els diferents éssers vius tenen molta semblança..
• Al 1930, Copeland va veure que dintre del grup dels protists hi haviadiferències de manera que trobem: cells sense nucli diferenciat Procariotes, cells amb nucli diferenciat, delimitat per una membrana, els eucariotes. Llavors es va dividir el grup dels protistes en protistes procariotes: moneres i protistes eucariotes: proctistes. Així ja s’establiex una classificació de 4 grups o regnes.
• Al 1968, Murray toran aa canviar el nom dels protistes dividint-lo enprocariotae i eucariotae.
• Al 1969 Whittaker no considerava els 4 regnes descrits anteriorment, sinó que en descriu 5 regnes: monera, protista (eucariotes proctistes), fongs, animals, plantes. Aquests regnes es basen segons la forma d’adquisició de nutrients (autòtrofs, heteròtrofs, osmotrofs,....)
Actualment, aquesta classificació està desfaçada, la classificació ve definida pels dominis (noper regnes).

Abans ara

Regne Moneres domini eubacteries(eu de bacteria veritable)
Domini Arqueobacteries (arqueo de bacteris antics)
Regne Plantes
regne Protists domini eucariotes
regne fongs
regne Animlas

Aquesta classificació es va realitzar a nivell molecular, de manera que mitjançant una extracció de DNA dediferents organismes i amb una tècnica específica, la PCR (codifica una seqüènica específica del DNA), es diferencien processos evolutius, segons la seqüènica que tenen els ARN ribosomals, per conèixer la proximitat evolutiva.
HISTÒRIA DE L’EXISTÈNCIA DE MICROORGANISMES
La existència dels microorganismes ja es tenia en compte en la història antiga de manera que:
• Al s. I a.C, Lucrecio parlavade “coses” que provocaven malalties, que anomenava de rarum natura.
• Al 1546, Frascatoro de Verona, parlava de coses que passen una mallatia d’una persona a una altra, es tractava de contagium vivum.
• Al 1763, Von Plenciz va parlar de “especificidad de las infecciones”, en les que describia que hi havia microorganismes que transmeten una malaltia i d’altres que en transmeten d’altresmalalties.
• Antoni Van Lewenhoek 1632-1723, va ser el primer que va observar els microorganismes, era un comerciant tèxtil holandès, que va crear el primer microscopi simple amb un poder de resolució (aprox 400x) que feia diferenciar els microorganismes. Aquest micrscopi constava d’una sola lent i permetia visualitzar el moviment dels microorganismes, als quals els va anomenar animaculos.Una vegada descoberts els microorganismes es van plantejar d’on provenien.
• Al s. XVII es deia que provenien de la generació espontània, la abiogènesi (vida espontànea).
• Al 1665, Redi va experimentar per tal de desaprovar la abiogènesi de manera que es va demostrar que la generació espontànea no tenia fonament, mitjançant un experiment realitzat sobre carn en el que es va veure quenomès hi creixien larves d’insectes si aquests podien arribar.
• Spallanzani, al 1771-1776, va demostrar que la teoria de la generació espontànea per a microorganismes tampoc era certa; va experimentar amb caldos bullits i segellats hermenticament, en aquests no hi creixien microorganismes, el caldo no es tornava tèrbol. Quan obrien el recipient al cap d’uns dies es contaminava, amb aquest...