Millora de la qualitat de vida de productors de cafè a cuba: electrificació solar d'habitatges camperols aïllats de yateras (guantànamo)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6902 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROJECTE

Nom de l’entitat
Xarxa de Consum Solidari

NIF
G-61749297

Títol del projecte
Millora de la qualitat de vida de productors de cafè a Cuba: Electrificació solar d'habitatges camperols aïllats de Yateras (Guantànamo) – 2ª fase

País
Cuba

Sectors
23067 Energia solar
31120 Desenvolupament agrari

Índex

|1 |Dades identificatives de l’entitat responsable delprojecte |3 |
|2 |Responsables del projecte |6 |
|3 |Dades identificatives del soci local |7 |
|4 |Descripció del projecte|10 |
|5 |Matriu de Planificació |38 |
|6 |Cronograma d’activitats |48 |
|7 |Recursos humans i materials invertits|59 |
|8 |Viabilitat i sostenibilitat del projecte |51 |
|9 |Riscos que poden afectar a la sostenibilitat del projecte |55 |
|10 |Sector i subsector de cooperació |55|
|11 |Integració d’eixos transversals al projecte |56 |
|12 |Pressupost del projecte per l’any 2004 |58 |
|13 |Cofinançaments |62 |
|14|Transferència de fons |62 |
|15 |Previsió de seguiment, control i avaluació del projecte |63 |
|16 |Visibilitat |65 |
|17 |Llistat d’annexes alprojecte |67 |
| | | |
| |Annexes (documentació) |70 |

DADES IDENTIFICATIVES DE LA XARXA DE CONSUMSOLIDARI

Nom de l’entitat: Xarxa de Consum Solidari

Responsable del projecte: Jordi Gascón i Gutiérrez
Responsable de Projectes

Domicili: Pl. Sant Agustí Vell 15, baixos
Localitat: Barcelona Codi Postal: 08003
Telèfon: 93 268 22 02 Fax: 93 268 19 62
Correu electrònic: projectes.xarxaconsum@pangea.org
Pàgina web: www.xarxaconsum.org

NIF: G-61749297
Núm. deregistre de l’entitat: 21026

Naturalesa jurídica de l’entitat: Associació

Any de constitució: 22 de febrer de 1998

Sector d’activitat de la Xarxa de Consum Solidari:

La principal fi de Xarxa de Consum Solidari es, com diu els seus estatuts “la promoció d’iniciatives que puguin contribuir a la dinamització a Catalunya de les idees de consum responsable i solidari”. Això es fa aquatre nivells:

• en l’àmbit de la Cooperació Internacional, enfortint cooperatives i organitzacions locals que treballen des de l’economia social i produeixen pel mercat exterior (comerç just) i local/nacional. Xarxa de Consum Solidari recolza projectes al Marroc, Equador i Cuba.

• en l’àmbit de Sensibilització i Educació al Desenvolupament, les accions de Xarxa de Consum Solidari en...
tracking img