Mirall trencat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1262 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NTEXT HISTÒRIC

A Espanya, les condicions de vida a partir de 1950 van començar a millorar. El creixement econòmic va desencadenar un fort corrent migratori de la població rural als centres urbans industrials o als països més industrialitzats d’Europa.
Paral•lelament, s’inicià una major apertura cap a l’exterior i es fomentà el turisme. Al compàs d’aquesta dinàmica, el règim franquista estornà més flexible en qüestions ideològiques i culturals; d’altra banda, la renda per càpita augmentà i el país va superar les fronteres del subdesenvolupament.
La crisi energètica dels anys 70 va coincidir a Espanya amb els darrers anys del franquisme i donà lloc a una situació d’inestabilitat política. Per superar aquesta crisi, s’obrí un procés de reforma política amb l’objectiu de restablirles llibertats públiques. A la mort del general Franco (1975), la monarquia va ser restaurada en la persona del Rei Joan Carles I i la democratització es va accelerar amb la legalització dels partits polítics i la celebració d’eleccions generals el 1977. Aquesta etapa culminaria amb la Constitució de 1979. El resultat d’aquests canvis polítics ha donat una societat més permisiva, orientada a lesdemocràcies occidentals.
D’altra banda, la població espanyola sufreix en aquestes dates un moviment migratori des de àrees de gran creixement vagetatiu i baixa renda per càpita a zones industrialitzades i de creixement vegetatiu baix. L’increment de la indústria en el període de 1951 a 1960 accentuà aquest trasvassament poblacional, que va anar creixent fins a 1970, essent els pols d’atraccióMadrid i les ciutats del País Basc i Catalunya. Aquest ampli fluix d’emigració va agravar el problema de la vivneda en les ciutats fins a límits quasi insostenibles, creant un caos urbanístic i generant suburbis amb dures condicions d’habitabilitat.

LITERATURA

El buit deixat per l’ausència de tants escripors, els efectes físics i psicològics de la guerra, el doctrinarisme dels gunnyadors il’aïllament cultural en que quedà Espanya creà un clima desolador.
Per a la literatura catalana, el final de la Guerra Civil significà un cop encara més dur que per a la castellana. Junt amb l’exili de molts escriptors, s’obrí a la Península un parèntesi de silenci sobre la nostra cultura. L’obra de narradors catalans tan notables com Llorenç Vilallonga, Mercé Rodoreda i Josep Pla va veure troncada laseva edició. Fins el 1949, aquest últim no va tornar a reanudar-la. La recuperació d’aquesta literatura es va produir a pàrtir de la dècada dels siexanta. Les dues figures que simbolitzen millor tal recuperació és Salvador Espriu a Catalunya.

RESUM DE L’ARGUMENT

Mirall Trencat és una novel•la escrita per Mercè Rodoreda el 1975 i narra la història d’una família barcelonina de classe socialalta que destaca per la gran quantitat de personatges i de morts que hi apareixen.
La història comença amb una noia jove que es diu Teresa i està enamorada d’un home anomenat Nicolau. Aquest amor durarà poc ja que en Nicolau mor al poc temps d’estar junts.
Paral•lelament, apareix un personatge, el Salvador Valldaura, que coneix en el teatre el Liceu de Barcelona una noia molt maca, la Bàrbara;queden per anar a dinar junts i s’acaben agradant però, quan es trobaven en el punt màxim de la seva relació, la Bàrbara es suicida. Això fa que en Salvador Valldaura necessiti l’amor d’una altra dona i aquesta és la Teresa.
La Teresa i en Valldaura es coneixen i s’agraden, després decideixen casar-se i es compren una torre a San Gervasi. Un cop casats, tenen una filla i li diuen Sofia. LaSofia creix i coneix a un xicot, l’Eladi Farriols, que treballa de dependent a una botiga de roba on anava a comprar la Teresa. Més endavant, la Sofia i l’Eladi surten junts i decideixen casar-se però no ho farán en aquell moment ja que el pare de la Sofia, el Salvador, mor d’un atac de cor i la Sofia queda molt resentida. L’Eladi, però va estar sortint amb la Pilar Segura i va tenir una filla...
tracking img