Moviments immigratoris.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (528 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SO4 C.Socials 2 i moviments immigrator.

Les nostres societats són cada dia més diverses. Fruit dels processos de canvis econòmics, socials i culturals, i la immigració de persones que provenend’altres Estats i de tots els continents.

A Europa a partir de la Segona Guerra Mundial, quan alguns països centre europeus (Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa, etc.) es transformen en un pol d’atracciói d’immigració massiva, econòmica i temporal. Através de l’anàlisi històric s’arriba fins l’actualitat, analitzant el percentatge d’immigrants que viuen i treballen en els països europeus per,després, fer una previsió de futur sobre els fluxos migratoris que es produiran per motius laborals.

Les estimacions de la Comissió Europea indiquen que la UE necessita ni més ni menys que uns 110 milionsd'immigrants en el conjunt de les pròximes cinc dècades per compensar la reducció del nombre de treballadors europeus que es produirà com a conseqüència de l'envelliment de la població. Fins i tot sies manté el ritme actual d'arribada d'immigrants, l'any 2060 la UE encara tindrà uns 50 milions de persones menys en edat de treballar que ara, segons les projeccions de l'Executiu comunitari.Les migracions estan més que mai d’actualitat, ja que s’han transformat en un fenomen global que s’ha accelerat molt en els últims 20-30 anys i que cada vegada obliga més els Estats a adoptar polítiquesadaptades i diferenciades en matèria econòmica, social, jurídica, etc.

Existeix una vinculació directa entre creixement econòmic i de l’ocupació i immigració. L’arribada de treballadors immigrantss’intensifica en tots els països quan l’economia creix i es desaccelera quan l’economia es debilita. Europa ha tingut un creixement econòmic notable a partir de la dècada dels 90, amb un creixementparal·lel de l’ocupació molt significatiu, i això va comportar un increment substancial en el percentatge d’afiliats estrangers respecte del total d’afiliats a nivell europeu.

Des del 1995 fins...
tracking img