Movimiento parabolico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (543 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA Nº8

Moviment parabòlic

MOVIMENT PARABÒLICPRÀCTICA Nº 8

Pràctica nº 8
Moviment parabòlic

Full de resultats

Data ___19/11/2010____

Càlculs amb els resultats obtinguts en la fase demostrativa|CANAL PLA |Resultats experimentals i càlculs |Càlculs a partir del model teòric |
|Angle (º) |Temps (s) |Acceleració(m/s2) |Velocitat final (m/s) |Velocitat final (m/s) |Temps de caiguda (s) |
|22 |0,838 |2,56 |2,14 |2,17|0,831 |
|18 |0,959 |1,96 |1,88 |1,97 |0,916 ||ANGULAR |Resultats experimentals i càlculs |Càlculs a partir del model teòric |
|Angle (º) |Temps (s)|Acceleració (m/s2) |Velocitat final (m/s) |Velocitat final (m/s) |Temps de caiguda (s) |
|22 |0,925 |2,10 |1,94 |1,92|0,936 |
|18 |1,067 |1,58 |1,68 |1,74 |1,03 |Càlculs amb els resultats obtinguts en la fase experimental

|Angle |Abast mesurat (indicant l'error) (cm) |Abast calculat amb la fórmula (5) (cm)|
|5° |20±0,2 |23,187 |
|10° |23,8±0,1...