Ndhfhnb

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (717 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tecnologia Industrial


CENTRAL TÈRMICA

Esquema,components i funcionament.

Carlos Domínguez Carreira
Anna Rodríguez Moreno
1 Batxillerat- Grup C

Centrals tèrmiques

Les centralstèrmiques o termoelèctriques son unes plantes industrials que serveixen per a generar electricitat a partir de vapor d’aigua escalfat per un combustible, que pot ser: carbó, gas natural, fuel, etc...Algunes centrals tèrmiques son de cicle combinat però jo explicaré les convencionals.

Central tèrmica de Sant Adrià del Besòs

Les central tèrmiques abasten d'electricitat de manera continuada isense haver de dependre del clima, de la meteorologia, ni de la geologia locals. En contrapartida, algunes utilitzen combustibles fòssils, amb els problemes de sostenibilitat i de medi ambient quegeneren. El gas natural contamina menys que el carbó, el petroli i els seus derivats, és més fàcil de transportar i emmagatzemar i n'hi ha en reserves una mica majors, tot i que també molt escasses. L'uranino contamina l'atmosfera, per actualment no es tracta i els residus, que son radioactius, s'enterren al fons del mar. Avui s'aprofita l'energia dels residus sòlids orgànics (les escombrariesorgàniques que separem de la resta) per, en comptes de ser enterrades, cremar-les i obtenir electricitat.

L'eficiència total de les centrals no és molt alta. La més elevada és la de les centrals tèrmiquesde gas natural, que pot assolir fins a un 50'7%, amb gas de la millor qualitat; seguides de les de carbó amb un màxim del 26'8%, tot i que avui aquest carbó és massa escàs i car d'obtenir per a quesiguin rendibles econòmicament; i la més baixa és la del fuel, d'un 25'7%. Les centrals nuclears tenen una eficiència del 26'1%. Cal afegir que després l'electricitat tornarà a sofrir transformacions(en llum, en calor, en energia mecànica; etc), amb la qual cosa l'eficiència total baixarà encara molt més. També cal recordar que, si bé l'energia elèctrica no contamina l'atmosfera al lloc...
tracking img