Normativa pqpi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (342 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 18 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
NORMATIVA SOBRE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

1.- NORMATIVA BÀSICA.
PROPIA
Conselleria d'Educació
DOCV 23 juny 2008, ním 5790
ORDE de 19 de maig de 2008, de la Conselleriad’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificacióprofessional inicial en la Comunitat Valenciana.

DOCV 15 juliol 2008, ním 5806
ORDE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleriad'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial.

DOCV 29 maig 2009,ním 6024
ORDE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'admissió de l'alumnat en els Programes de Qualificació Professional Inicial finançats amb fonspúblics..

DOCV 26 juny 2009, ním 6044
ORDE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial que noestiguen finançats amb fons públics a la Comunitat Valenciana.

2.- INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PQPI.
DOCV 03 desembre 2008, ním 5906
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2008, de ladirecció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació ProfessionalInicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2008-2009.

DOCV 26 juny 2009, ním 6044
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, de la Direcció Generald'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes deQualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010.

2. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL CONSELLERIA...
tracking img