Nose

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 182 (45445 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROGRAMA ELECTORAL
PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010 UNA CATALUNYA MÉS FORTA , UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

Índex
1 CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA
1.1 POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES 1.2 GENT GRAN 1.3 PERSONES AMB DISCAPACITAT 1.4 IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES DONES 1.5 POLÍTIQUES DE JOVENTUT 1.6 IMMIGRACIÓ I COHESIÓ 1.7 SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’INCLUSIÓSOCIAL 1.8 SALUT 1.9 ESPORTS

2
2 4 7 8 10 12 14 17 22

2 UNA ECONOMIA MÉS COMPETITIVA PER SORTIR ENFORTITS DE LA CRISI
2.1 ECONOMIA 2.2 TREBALL 2.3 LIDERAR EL PROJECTE ECONÒMIC DEL FUTUR PER GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL 2.4 INDÚSTRIA 2.5 ENERGIA 2.6 SECTOR AGROALIMENTARI 2.7 SERVEIS DE FUTUR: COMERÇ, TURISME I CONSUM

26
26 31 37 38 40 42 45

3 EL FUTUR DE CATALUNYA: UN PROJECTE DE SOCIETATI DE PAÍS
3.1 L’ESTATUT I L’AMBICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA 3.2 BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA 3.3 SOCIETAT DIGITAL 3.4 MÓN LOCAL 3.5 BARCELONA, MOTOR DE CATALUNYA 3.6 JUSTÍCIA 3.7 SEGURETAT 3.8 UNIÓ EUROPEA i ACCIÓ EXTERIOR

47
48 49 52 56 58 60 62 65

4 CONEIXEMENT I CULTURA, LA MILLOR INVERSIÓ
4.1 CULTURA 4.2 EDUCACIÓ 4.3 UNIVERSITATS I RECERCA 4.4 POLÍTICA LINGÜÍSTICA4.5 COMUNICACIÓ

70
70 72 76 78 80

5 SOLIDARITAT AMB EL FUTUR: MOBILITAT, MEDI AMBIENT I TERRITORI SOSTENIBLE
5.1 TERRITORI 5.2 MEDI AMBIENT 5.3 HABITATGE 5.4 POLÍTIQUES DEL MÓN RURAL

82
82 85 89 90

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2010 / 1

1 CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA

1.1 POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES
1.1.1. FOMENTAR UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPSSOCIAL I DE TREBALL QUE PERMETI EQUILIBRAR ELS DIFERENTS ESPAIS VITALS (FAMILIARS, LABORALS I PERSONALS).
Incrementarem l’escolarització dels infants de 0-3 anys per facilitar l’accés a totes aquelles famílies que ho requereixin. Per infants de 0-1 anys, i altres infants amb circumstàncies especials, potenciarem figures professionals vinculades amb la cura i l’atenció a la infància, per tal degarantir la qualitat i capacitació de les seves tasques. També potenciarem les mesures de conciliació a les empreses perquè en aquesta edat primerenca, el pare o la mare puguin tenir cura dels fills i filles. Donarem suport econòmic i tècnic als ajuntaments per a la creació d’espais de suport a les famílies, en totes les seves vessants: • • • • • • Serveis diversificats d’atenció a la petitainfància. Activitats de lleure i de reforç escolar. Espais de socialització i d’aprenentatge de les funcions familiars. Punts de trobada. Espais de debat i participació ciutadana a l’entorn dels àmbits familiars i d’educació. Espais de mediació i convivència.

Promourem que als equipaments públics s’incorpori la perspectiva de família, amb programes multidisciplinars i intergeneracionals, complementantles activitats habituals amb altres pensades pels altres membres de la família. Potenciarem les activitats de lleure, com a espais plenament socioeducatius. Recolzarem les entitats, organitzacions i institucions locals que treballin en l’educació en el lleure i garantirem l’equitat en l’accés amb ajudes a les famílies que en tinguin necessitat. Reafirmem la nostra voluntat per continuar desplegantla Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència com a garantia de drets, de suport a les persones dependents i les seves famílies, simplificant els tràmits i agilitzant els procediments. L’atenció a les persones dependents ha de facilitar l’autonomia individual i dels diferents membres de la família, en especial les dones que han estat tradicionalment les cuidadores. Vetllarem perquè elsserveis i prestacions no perpetuïn aquest rol de forma inevitable. Potenciarem empreses que incorporin mesures per a una gestió del temps equilibrat i responsable per a treballadors i treballadores i farem que sigui un mèrit en la contractació pública. Promourem la conciliació dels usos del temps en l’àmbit de les empreses i les administracions públiques a

2 / PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS...
tracking img