Objectius treball social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (461 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS GENERALS DEL TREBALL SOCIAL?

W. Boehm (1991): resum de les funcions principals del treball social:

a) Restauració del les relacions socials en un nivell òptim defuncionament.
b) La provisión de recursos per promoure, millorar i facilitar el procés d´intervenció social.
c) La prevenció de problemes relacionats amb la interacción social.

De las Heras iCastrejana (1979): consideren com a funció bàsica del treball social la coordinación i la globalització de les necessitats, unint-les en un diagnòstic i un tractament de conjunt i situant-les en elmarc general de les condicions de vida i de convivència.

M. Richmond (1922): 2 funcions generals: la mediación i l´educació.

M. Boeglin: la humanització de l´home i la socialització de lesrelacions humanes amb el desenvolupament de funcions de suport, que permet a la persona un equilibri amb la societat; mediación entre les persones i les unitats socials; denuncia de situacions injustes;defensa dels drets humans; presió sobre les persones i les autoritats per millorar les relacions socials i la participación comunitària.

Kisnerman (1981): Les funsions es concreten en diverses accionsprincipals que impliquen activitas i tasques específiques:

a) Atenció directa a individus, grups i comunitats en tres dimensions: asistencia preventiva i socioeducativa.
b) Investigació, ambla identificación dels factors que generen problemes socials; la seva distribución i el seu desenvolupament, les actituds i els valors que beneficien o obstaculitzen l´accés a millors nivells de vida,la qüantitat i la qualitat dels recursos, i el grau del seu aprofitament, etc.
c) Política i promoció social, amb l´estimulació i el foment de mesures que s´adrecen a aconsseguir una majorqualitat de vida per a la población, amb la potenciació de sistemes, vies i condicions per a la perticipació en l´assoliment d´aquestes mesures.
d) Planificació, amb la transformación de necessitats...
tracking img