Paradigmes sociologia

Páginas: 3 (575 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2011
PARADIGMES DE LA SOCIOLOGIA
SOCIETAT
Karl Marx: MARXISME
La societat ha d’estar basada en les desigualtats i els desequilibris socials, és a dir, ha d’haver-hi grups socials, uns que siguin elspropietaris que controlin les forces de producció, els que dominin, i altres que hi treballin, els subordinats. Els conflictes basats en la desigualtat social originen el canvi i les transformacionssocials. Des de el Marxisme, estudien les grans estructures socials, visió Macro.
Emile Durkheim: FUNCIONALISME
La societat és un sistema complexa, on les parts encaixen entre sí, produint l’equilibrii l’estabilitat social. És un sistema estable, basat en el consens moral. Cada un dels comportaments del sistema contribueix al manteniment i l’estabilitat social.
Max Weber: INTERECCIONISME SIMBÒLICLa societat és un procés continu d’interacció social en el que les persones, en donar sentit i significat a les coses que l’envolten, van creant i recreant contínuament la realitat social.
FAMÍLIAMARXISME O SOCIOLOGIA DEL CONFLICTE
La família perpetua les desigualtats socials, és a dir, els pares són els que dominen i els fills som els que obeïm. No té en compte les relacions personals.Serià una família patriarcal, en que la dominació del pare exerceix sobre la resta de la família. La família produeix una divisió sexual en el treball, l’assalariat i el domèstic.
FUNCIONALISME
Lafamília té com a funció principal la protecció i el suport emocional, és a dir, dóna una seguretat personal i material. Els pares ens ensenyen a socialitzar-nos per encaixar dins de la societat i tambéproporciona una posició social dins d’aquesta, és a dir, reprodueix les posicions socials. Cada membre té unes funcions socials que contribueixen al funcionament social. No tenen en compte les desigualtatssocials.
INTERACCIONISME SIMBÒLIC
Dins de la família es distribueixen uns rols a través de la negociació per arribar un acord que els hi reporti algun benefici. Aquests rols es mantenen dins de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • los paradigmas de la sociologia
  • Sociologia
  • Concepto de sociología y paradigmas sociológicos
  • Paradigmas En Sociologia I
  • Principales paradigmas de la sociología
  • Paradigmas De La Sociologia De La Educacion
  • Resumen De Sociologia, Paradigmas Sociologicos
  • origen sociologia paradigma

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS