Parque natural das illas atlanticas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1709 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PARQUE NATURAL

DAS

ILLAS ATLÁNTICAS

IAGO VÁZQUEZ CRENDE
Nº 28
2º C


I N D I C E

1…PRESENTACIÓN

2…INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

3…A FAUNA

3.1 INVERTEBRADOS

3.2ANFIBIOS E RÉPTILES

3.3AVES

3.3.1AVES MARIÑAS

3.3.2AVES TERRESTRES

3.4MAMÍFEROS

4…A FLORA1. PRESENTACIÓN

As illa Atlánticade Galiza é o primeiro espazo e único desta categoría na
comunidade autónoma de Galiza, e segundo do país xunto con Cabrera (arquepélago
das Baleares) no que se protexe a naturaza mariña-terrestre.

Estas illas foron declaradas parque nacional n en 2002 como un dos mellores exemplos de ecosistemas.

O Parque Nacional comprende as illas de: cortejada, Ons e Cíes así como o
espazomarítimo no entrono delas, formando a franxa costeira o 86% do total da área
protexida, dándonos unha idea da importancia do medio marítimo.

Nas súas augas pordemos atopar distintos tipos de fondos que reciben valiosos
ecosistemas, pero que pode cambiar se non se regulan adecuadamente as actividades
realizadas na zona do mar como a navegación e atraque de buques.
2. INTRODUCCIÓNHISTÓRICA

Aínda que son illas e distintas unidades xeográficas constitúen a historia de cada
unha e presentan as súas peculiaridades particulares.

Todas elas pasaron por situacións similares por mor da súa relativa proximidade
e así mesmo a sua proximidade a costa.

O home está nas Cíes dende o Paleolítico e o Neolítico. Os romanos
chamábanlle a Illa dos deuses.

Foron ocupadaspor diferentes ordés monásticas durante a Idade Media, eran de
propiedade da Igrexa, ateridas polos nobres da época, atacadas por invasores que as
utilizaban como base para ataques a costa.

Así chegamos a actualidade, na que a partires do ano 1980 foise empezando a
- 1
protexer os seus valores naturais, ano no que foi declarado Parque Natural Cíes, para
que máis tarde no ano2002 ( como xa dixen anteriormente) converteuse no primeiro
Parque Nacional de Galiza e no decimoterceiro a nivel estatal.3. A FAUNA

Aínda que os fondoas mariños das illas albergan gran parte da fauna total do
Parque Nacional, non por iso é menos iportante a fauna terrestre. Así o illamento do
continente produce unhas condicións particulares microclimáticas de cada arquipélago,e a extraordinaria riqueza en recursos mariños das súas augas, fan que a fauna terrestre
das Illas Atlánticas constitúan tamén un patrimonio natural único.

3.1 INVERTEBRADOS

Os terrestres son un dos grupos menos estudiados do Parque Nacional e da
natureza e xeral, aínda que isto non supón, nin moito menos, que teñan menos
importancia ecolóxica que os demáis grupos. Así, bastesinalar que a nivel mundial os
coñecidos vulgarmente como bichos supoñen máis do 80% de todalas especies animáis.

No ámbito das Illas atlánticas case todalas especies catalogadas se circunscriben
ao arquipélago de Cíes, xa que é onde se relizaron o maior número de estudos e
prospeccións de campo. Entre os gasterópodos terrestres podemos destacar o caracol Portugala e a babosa Geomalacus, cuxadistribución se restrinxe á área lusitánica de Península Ibérica.

Os escaravellos son os invertebrados mais estudados do Parque, entre eles figuran algúns endemismos restrinxidos ás Illas Cíes e zonas próximas, coma o Stenosis oterosl que viven entre os toxales dos acantilados.

En canto as bolboretas destaca a presenza da bolboreta arlequín e a espectacular bolboreta macaón PaplioMachain, especie que se topa en regresión en toda Europa polo que nalgúns países está protexida.- 2 -
3.2 ANFIBIOS E RÉPTILES

En xeral, os anfibios e rétiles atópanse escasamente representados nas Illas Atlánticas en comparación coa súa abundancia nas costas galegas.

A escaseza de cursos de auga premanentes e a baixa humidade fai que a presenza de anfibios sexa moi...
tracking img