Pelicula nell

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1741 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
C.5 PAUTES BÀSIQUES I SISTEMES ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ
MARC MIRALLES

[pic]

INSO 1rB
BEATRIZ DELGADO
LOLA ESCABIAS
NAIARA LAVILLA
ESTER MARTÍNEZ
ANA SÁNCHEZ
22/11/10
IES MONTSERRAT ROIG
ÍNDEX

1. Quins són els principals mecanismes d’adquisició
del llenguatge que es troben alterats? Per què? .................. Pàg. 3

2. Per què té aquestllenguatge?
Com el definiríeu? .................................................. Pàg. 3

3. Què permet, tot i haver superat el període crític
en l’adquisició del llenguatge, que Nell aprengui a parlar? ........... Pàg. 4

4. Què creieu que és millor en un cas com aquest,
deixar-la tal i com estava vivint,
sola en el seu entorn o socialitzar-la. Justifiqueu-ho ............... Pàg. 45. Busqueu casos similars als de Nell,
expliqueu breument el cas i quina intervenció
s’ha dut a terme ..................................................... Pàg. 5

6. Conclusions ......................................................... Pàg. 7

7. Bibliografia / Webgrafia ........................................... Pàg. 8

1. Quins són els principals mecanismes d’adquisició delllenguatge que es troben alterats? Per què?

2. Per què té aquest llenguatge? Com el definiríeu?

Nell té aquest llenguatge degut a que el seu aprenentatge va ser incorrecte degut al problema que tenia la seva mare, ja que aquesta patia una paràlisis en la meitat del seu cos, per això no pronunciava les paraules gaire bé. Per tant, al no ser correcte el seu aprenentatge en la parla, Nell teniaproblemes en els nivells de morfologia, ja que no tenia ordre en la formació de les paraules uns exemple serien:” malvats = abados, misa= pequeña, ana= grande”, també tenia problemes en els nivells de sintaxi ja que no creava frases ordenades i amb coherència un exemple seria “inxo nipa= pinxo en la tripa” , i finalment tenia carència en el nivells de pragmàtica, ja que no adequava el contingut ala situació en la que es trobava.

El llenguatge de la Nell el podríem definir com un llenguatge propi e indesxifrable molt semblant al llenguatge dels nens petits, ja que algunes vegades costa d’entendre el que diu. Si recordem la pel·lícula, al principi al doctor Jerome, li costava molt d’entendre el que li volia comunicar la Nell, però amb el transcurs dels dies finalment, ell també entén elque vol transmetre.

3. Què permet, tot i haver superat el període crític en l’adquisició del llenguatge, que Nell aprengui a parlar?

La Nell va aprendre a parlar perquè ja havia adquirit un llenguatge i apresa una llengua pròpia, encara que l’aprenentatge havia tingut moltes carències en el procés d’adquisició com a conseqüència de la paràlisi que patia la seva mare. És per això, que através de la imitació de les paraules i els sons que rep durant el procés d’intervenció, li van permetre anar evolucionant amb una certa rapidesa.

També va influenciar la interacció amb els altres. Va parar atenció en les persones que l’envoltaven, com la Paula i en Jerome, i va observar aquells objectes que eren nous per a ella, per identificar-los i saber quina era seva utilitat.

A més amés, va aprendre a adaptar-se a les diferents situacions, reaccions o normes que els altres realitzaven en un context determinat i a utilitzar el llenguatge per expressar-se adequadament.

Per tant, cada vegada que la Nell feia servir el llenguatge amb més freqüència i interactuava amb els altres, estava adquirint i aprenent el significat de noves paraules i expressions. Així doncs, la semàntical’anava ampliant gradualment.

4. Què creieu que és millor en un cas com aquest, deixar-la tal i com estava vivint, sola en el seu entorn o socialitzar-la. Justifiqueu-ho.

Si ens trobéssim en un cas com el de la Nell, creiem que es millor deixar-la tal i com estava vivint en el seu entorn, però amb una persona especialitzada que li vagi ensenyant a parlar bé, es a dir, que aprengui tant el...
tracking img