Pene amigo o enemigo?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1561 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aspectes | Espanya |
Relació amb el món | Relació amb Europa |
Extensió territorial | Espanya té una extensió de 505.990 km2, ocupa el lloc cinquanta.u en el rànquing mundial | Espanya té una extensió de 505.990 km2, ocupa el segon lloc després de França . |
Classificació segons la població | Té un volum considerable de població aproximadament 47 milions.| Té un volum considerable de població aproximadament 47 milions i és el cinqué país més poblat. |
Producte interior brut (PIB) | El PIB per habitant és de 24.020 euros. Forma part del conjunt de països desenvolupats que hi ha al món. | El PIB per habitant és de 24.020 euros. Al 2008 va superar la mitjana europea de riquesa (100%). |
Índex de desenvolupament humà (IDH) |Ocupa el setzé lloc en el rànquing mundial, amb un 0,949 d'índex. | Amb un 0.949, és el sisé, després d'Irlanda, Suècia, els Països Baixos, França i Finlàndia. |
Organismes internacionals de què participa | -1955 entra a l'ONU. -A la UE -A l'OTAN -UEO -L'OSCE -OCDE -FMI -OMC | -1955 entra a l'ONU. -A la UE -A l'OTAN -UEO -L'OSCE -OCDE -FMI -OMC |
Nivell d'integració en elsàmbits social i econòmic | Econòmics: forma part d'organitzacions econòmiques , com el FMI o la OMC. Social: es vista com un mercat per als seus productes. | Econòmics: un 90% de la inversió que rep és de la UE. Des del 1987, el 0.8 del seu PIB l'ha rebut del fons de la UE. Social: es vista com un mercat per als seus productes. Espanya està en una posició privilegiada en relació a elspaïsos de l'Europa Oriental. |
Fons i iniciatives de què participa | -INTERREG -LEADER -EQUAL -URBAN | -INTERREG -LEADER -EQUAL -URBAN |

a) Indica a quines zones d'Europa es donen els valors més destacats del PIB per habitant en PPA. Quina és la utilitat estadística d'aquest indicador econòmic?
Es dona en NUTS de tota Europa, les NUTS són les sigles de les unitats territorialsestadístiques; corresponen a unes divisions del territori que la UE utilitza amb finalitats estadístiques.
Les NUTS amb més del 125% del PIB en PPA (poder d'adquisició), es troben a:
-Espanya: la zona de Madrid, Navarra i País Basc.
-França: al sud.
-Regne Unit: a la zona d'Irlanda i a la zona de Londres.
-Alemanya: zones del sud, principalment pel centre i petites zones del nord.
-Itàlia:dugues NUTS al nord, i una al sud.
-Finlàndia: al sud.
-Suècia: una petita zona al sud.
-Grècia:a una zona molt petita del sud.
Després amb del 100 al 125%, trobem petites zones del centre d'Europa, específicament Alemanya, dugues zones petites a Espanya, com Catalunya i la Rioja. També a la par nord de Suècia i petites zones d'Itàlia i el Regne Unit.
Seguidament, amb del 78 al 100%, es troben aEspanya, Cantàbria, Astúries, Aragó i la Comunitat Valenciana. A França la majoría deles NUTS, es troben entre aquest percentatge. Una petita zona del sud de Suècia, 2 petites N UTS al sud d'Itàlia i petites zones del Regne Unit.
La utilitat d'aquest indicador, ens indica quant és el PIB en Poder d'adquisició, de les diferents NUTS d'Europa.
b) Així mateix, assenyala a quines altres zoneseuropees hi ha els valors més baixos.
Després amb del 75 al 78% trobem a Espanya, Galicia, Castella la Manxa, Múrcia i Andalusia. A França una petita zona al sud i una altre al Nord, la majòria les trobem a Polònia, i també tes zones a Grècia.
Seguidament, amb del 50 al 75% trobem tota Portugal, Extremadura a Espanya, al sud de la península Itàlica, en trobem totes, petites zones a Polònia, Lituàniai Estònia i la República Txeca completa. A més de 3 zones a Grècia.
Finalment, amb menys del 50%, trobem Rumania, Latvia, Bulgària i Croàcia

c) Fixa't en la situació d'Espanya i jerarquitza les comunitats autònomes segons les seves dades. S'hi observen grans contrastos o hi ha homogeneïtat en els valors del PIB per capita?
Amb més del 125%: Madrid, Navarra i País Basc.
Amb del 100 al...
tracking img