Pla d'atencio a la diversitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4627 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pla d’Atenció a la Diversitat

Col·legi Sagrat Cor de Jesús

Soraya Selva
Lorena Ortega
Mònica Santana
Alba Pleguezuelos
ÍNDEX
1.Proposta de la caracterització i contextualització externa d’un centre escolar
1.a). Etapa educativa pàg.3
1.b). Context sociocultural de la zona pàg.4
1.c). Descripció del perfil de l’alumnat susceptible de ser atès al centre pàg.5

2.Proposta de la caracterització interna del centre escolar

2.a). Caracterització de l’equip de professors: experiència, formació, punts forts, febles, possibles resistències, història compartida en el centre pàg.6

2.b). Caracterització del perfil d’alumnat (recreació i garantia de la diversitat entre grups) pàg.7

3. Proposta del Pla d’Atenció a la diversitat en funció dela caracterització externa i interna del centre, així com de les necessitats detectades

3.a). Criteris pedagògics de la proposta pàg.8

3.b). Estratègies d’atenció a la diversitat preventives pàg.8

3.c). Estratègies d’atenció a la diversitat ordinàries pàg.8

3.d). Estratègies d’atenció a la diversitat extraordinàries internes pàg.11

4. Valoraciócrítica sobre el pla d’atenció a la diversitat. Valoració a partir de criteris d’inclusivitat al centre pàg.12

5. Autoavaluació individual i grupal pàg.14
- Soraya Selva pàg.15

- Alba Pleguezuelos pàg.16

- Lorena Ortega pàg.17

- Mónica Santana pàg.18
6. Conclusionspàg.19
7.Annexes pàg.21
1. Proposta de la caracterització i contextualització externa d’un centre escolar
1.a). Etapa educativa
L’escola que hem escollit per valorar el seu pla d’atenció a la diversitat és l’escola Sagrat Cor de Jesús, situada al districte de l’Eixample concretament al barri del Fort Pienc. El Sagrat Cor de Jesús és va fundar el 3 de Juny de 1939 quan elmossèn Salvador Vial va demanar a les monges que ocupessin l’edifici del darrere l’església creant un centre educatiu ja que, a la zona no hi havia cap. Actualment fa seixanta anys que es va fundar i és una escola concertada de caràcter religiós on s’imparteixen estudis des de l’educació infantil fins ESO.
El pla d’atenció que té aquest centre inclou les tres etapes educatives: infantil,primària i ESO.

1.b). Context sociocultural de la zona
El Fort Pienc

El record de Felip V

[pic]El barri del Fort Pienc és un districte de l’Eixample, que pertany a la província de Barcelona que està localitzada entre la Diagonal i la Meridiana. Pren el nom del que duia un dels edificis fortificats construïts per Felip V per vigilar la part més rebel de la ciutat per l’antiga sortida delPortal Nou.
Molt a la vora es va construir, el 1861, l’estació del ferrocarril de la línia de Lleida, l’Estació del Nord. La façana d’aquells edificis d’estil neoclàssic és avui la façana lateral de l’actual estació d’autobús engrandida el 1910 amb una gran coberta de ferro. Al Fort Pienc es van localitzar molts transportistes entorn de l’antiga carretera de Ribes, una vella via de sortida de laciutat des de l’època romana i fins que es va desenvolupar l’Eixample.

Actualment el districte de l’eixample té uns 262.000 habitants dels quals el 17,99% són immigrants, la majoria es d’origen llatinoamericà. Si pensem en el barri del Fort Pienc té actualment 28.375 habitants.

1.c). Descripció del perfil de l’alumnat susceptible de ser atès al centre

El perfil de l’alumnat quepodria ser atès a l’escola Sagrat Cor de Jesús del barri del Fort Pienc és molt divers. En el barri es troba gent de tot tipus des de persones nascudes al barri que no tenen cap tipus de problema, gent estrangera d’origen asiàtic, llatinoamericana que necessiten aprendre l’idioma i adaptar-se a la nova cultura . També, podrien ser atesos persones amb discapacitat tant física com psíquica ja...
tracking img