Pla d'empresa

Páginas: 55 (13601 palabras) Publicado: 30 de septiembre de 2010
EXEMPLE DE PLA D’EMPRESA:

MONTAKIT, S.L.

ACTIVITAT: Fabricació i comercialització de moble KIT

EMPRENEDOR/A: Manel Jussà i Solé N.I.F. 00001111A ALTRES EMPRENEDORS/ES: Dídac Martínez Gràcia N.I.F. 00006666B

Assessorat/da per: Marta Vives García de Grupasser, S.L. Entitat acreditada núm. EA 0105/0500 del

Servei Autoempresa

ÍNDEX

1. L’EMPRENEDOR................................................. 1.1. Característiques personals ......................... 1.2. Punts forts i febles ....................................... 1.3. Motivació ....................................................... 1.4. Equip directiu ............................................... 1.5. Forma jurídica .............................................. 2. EL PRODUCTE I SERVEI.................................... 2.1. Definició del negoci ..................................... 2.1.1. Necessitat a cobrir. Què? ..................... 2.1.2. Públic objectiu. Qui? ............................ 2.1.3. Com cobrir la necessitat? ..................... 2.1.4. Elements de diferenciació .................... 2.2. El producte ................................................... 2.2.1. Descripció tècnica delproducte ........... 2.2.2. Escandall de costos ............................. 2.3. Pla d’operacions .......................................... 2.3.1. Localització i infrastructura física ......... 2.3.2. Procés de fabricació .............................
4

7 7 8 9 10 12 14 14 14 14 15 15 16 16 19 20 20 24

2.3.3. Aprovisionament i compres .................. 2.3.4. Control de qualitat................................ 2.3.5. Subcontractació ................................... 2.3.6. Costos .................................................. 3. EL MERCAT .......................................................... 3.1. Anàlisi del mercat ........................................ 3.1.1. Mida i evolució del mercat .................... 3.1.2. Anàlisi dels canals de distribució ......... 3.1.3.Segmentació del mercat ...................... 3.1.4. Anàlisi de necessitats, procés de

25 27 27 29 31 31 31 34 35 35 37 39 43 43 44 46 47 47 49 52 54 57

compra i hàbits de consum ..................
3.1.5. Descripció del sector i forces

competitives .........................................
3.1.6. Anàlisi dels principals competidors ...... 3.2. Pla de màrqueting........................................ 3.2.1. Segment objectiu ................................. 3.2.2. Estratègia de màrqueting i proposta

de posicionament ..................................
3.2.3. Previsió de vendes ............................... 3.2.4. Màrqueting Mix ..................................... 3.2.4.1. Producte .................................. 3.2.4.2. Preu .........................................3.2.4.3. Comunicació: públic objectiu, missatge i medis ..................... 3.2.4.4. Distribució ............................... 3.2.5. Pressupostos de màrqueting ...............
5

4. ORGANITZACIÓ .................................................. 4.1. Organigrama i definició de llocs de treball ............................................................ 4.2. Sistema de selecció i captació................... 4.3. Formes de contractació i retribució ........... 4.4. Motivació i formació .................................... 5. PLA FINANCER ................................................... 5.1. Càlcul de la inversió inicial ......................... 5.2. Finançament de la inversió inicial .............. 5.3. Previsió del compte d’explotació a tres anys.. 5.4. Càlcul del punt mort.................................... 5.5. Previsió del pressupost de tresoreria a tres anys ....................................................... 5.6. Previsió del balanç de situació a tres anys 5.7. Càlcul del fons de maniobra ....................... 5.8. Pla de finançament a tres anys ................... 6. ANNEXOS ............................................................ 6.1. Curriculum...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EIE PLA D'EMPRESA
  • Exemple pla d'empresa (Català)
  • Economia. Pla D'Empresa
  • pla d'empresa 2
  • Guio pla d'empresa
  • pla d'empresa restaurant
  • Pla d'empresa
  • Pla D'Empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS