Plató, república, 534c

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1123 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLATÓ
Comentari de text.

1.
- La idea principal del text és que les coses obtenen les seves qualitats gràcies a les idees d'aquestes qualitats. Plató no sap del tot segur de com es produeix aquesta relació. En el text ho explica a partir d'un exeple, el de les coses belles d'aquest món, que només es pot explicar a causa de la bellesa en sí, es a dir, de la idea de la bellesa.

2.
a)participar.- Algun tipus de presencia o comunicació en les idees.

b) causa.- És el perquè de les coses.

3.
- Plató afirma que les qualitats de les coses depenen de la participació de les idees, ja que per Plató, nosaltres a l'ànima tenim els eides de les coses, que fan que quan veiguessim una cosa sapiguessim determinar com a tal, aquest eide ens dóna una informació sobre com tractar la cosa isaber si està ben feta o és bella.
Per Plató la idea de bellesa és la suegüent, nosaltres determinem si una cosa és bella a partir de la idea de bellesa que tenim a l'ànima. La relacionem amb aquesta idea que tenim per saber si una cosa és bella o no, etc.
Per Plató, l’ànima és l’única que pot conèixer aquestes idees, ja que defensava la divisió entre cos i ànima. L’ànima en un principi, viu almón de les idees i per una falta moral és condemnada a unir-se al cos. El cos és un càstig per a l’ànima: durant la vida de la persona l’ànima s’ha d’anar purificant amb bones accions. Si ho fa, en morir el cos, l’ànima tornarà al món de les idees, si no, tornarà a unir-se a un altre cos. Per això el pensament platònic defensa que no es pot buscar el que ja es coneix perquè seria inutil, ni el queno es coneix perquè si no sabríem el que busquem ni com ho hem trobat. En definitiva, no busquem el que desconeixem, ja que aquesta recorda tot el que va coneixer en el món intel·ligible.
L’ànima també és un factor important dintre del model polític que volia implantar Plató. En els governants-filòsofs hi predominava l’ànima racional , en els guardians (guerrers) la irascible (thymos), i en elartesans i llauradors. La prudència, la fortalesa i la temprança eren les seves virtuts, respectivament. Aquest projecte es tracta d’una utopia política que el filòsof va considerar possible, amb la finalitat de construir una ciutat ideal. La ciutat ideal de Plató ha de ser una ciutat justa i els ciutadans han de ser virtuosos, és a dir, cada ciutadà ha d’aconseguir que la part racional (que ésprudent) guiï la part irascible (que ha de ser valerosa) i totes dues dominin la part apetitiva (que així serà moderada). Qui ho aconsegueixi serà harmoniós i just. Per tant, la justícia a l’Estat consisteix en que cada ciutadà s’ocupi de la feina que li correspon sense ficarse en la dels altres. El nivell dels ciutadans depenia del seu grau de coneixement, per al qual Plató establí un sistema educatiuamb l’objectiu d’educar als futurs governants de la polis. Gràcies a aquest fet, Plató construí l’Acadèmia (considerada la primera universitat occidental), on va ensenyar tot el seu pensament, com per exemple la dialèctica (procediment pel qual el filòsof accedeix al Món intel·ligible i coneix de quina manera les Idees es troben relaciones entre si.)

4.
- Plató diferencia dos mons: el mónsensible i el món intel·ligible. El primer està format per coses i els segon per idees.
El món visible (génesis), el qual es capta a partir dels sentits, és un món dominat pel canvi continu i les coses particulars, com que no tenen essència pròpia, estan mancades de realitat, per això es diu que és un món fals i irreal, on les coses són múltiples. Els objectes individuals de l'experiència només sónentitats relatives, canviants i contingents: només còpies o imitacions de la vertadera i única realitat. La majoria de ciutadans es troben en aquest món, el món de l’opinió (dóxa). Només els filòsofs poden accedir al món intel·ligible, el món de la ciència, ja que es capta mitjançant la raó. Un món compost per Idees, cada idea és única, eterna i immutable. Segons Plató, aquest és el món real, i...