Platón, teoría de la reminiscencia

Páginas: 2 (439 palabras) Publicado: 16 de enero de 2012
Examen de filosofia: Plató

Plató va ser un filòsof de l’Antiga Grècia, el qual situem en un període ontològic, és a dir, a nivell d’existència. Va ser una etapa de maduresa del pensament grec.Plató va proporcionar una de les primeres respostes metafísiques (més enllà de la naturalesa), i per tant el seu principi va ser metafísic, un principi no material. Això ho va aconseguir mitjançantl’observació empírica de la realitat.
Segons ell, a la natura predominava un ordre que s’explicava amb la semblança. A la naturalesa hi ha ens o ésser que s’assemblen entre si, ja que comparteixen unaessència i conseqüentment unes característiques essencials, que fan que tinguin trets en comú.
Al fer aquesta afirmació, aquest filòsof es va preguntar on es trobava aquella essència.
Primerament,va respondre que l’essència es trobava en els ens i éssers. Cada ens o ésser té la seva pròpia essència, per tant hi hauran tants ens o éssers com essències. Però sinó comparteixen l’essència, tampoccompartiran les similituds, però nosaltres veiem les semblances i per tant aquesta opció és descartada.
La segona resposta que dona és que l’essència es troba en la ment de qui pensa. Si l’essènciaes troba en la ment de qui pensa, hi hauran tantes essències com ments pensants i cada ment elaborarà la seva pròpia essència de les coses i el significat d’aquesta no s’assemblarien per tantl’essència no es podrà trobar tampoc en la realitat mental.
Per últim, soluciona la qüestió acudint al dualisme i dient que si l’essència no es troba a l’interior dels ens i éssers i tampoc a la ment, estrobarà en un altre món.
Si, Paltó realitza un divisió de dos mons. Per una banda, afirma que existeix un món sensible on es troben els ens o éssers(còpies perceptibles) i que aquest ésmaterial(format per matèria), cognoscible empíricament(a través dels sentits), particular, canviant contínuament i subjectiu(sotmès a les diferents captacions empíriques de cadascú.
D’altra banda, reconeix...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Platón. Teoría de la Reminiscencia
  • Teoria de la Reminiscencia y Mito de la Caverna de Platon
  • Teoría de la Reminiscencia
  • EL MITO DE LA REMINISCENCIA DE PLATON
  • la teoría de platon
  • Teoria Platonica
  • Teorias De Platón
  • platon y sus teorias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS