Politicas de integracion de alumnado extranjero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6644 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Els objectius
En aquest treball ens centrarem en dos objectius principals sobra la immigració. El primer objectiu és veure com d’obert a la immigració és un país, i per poder veure això es veurà quins són els requisits que es demanen per entrar als dos països que estem estudiant, el Regne Unit i Espanya. Generalment hi ha dues formes d’immigrar a un país, per feina o perquè hi ha la família.És a dir, que a cada país s’ha mirat com es pot entrar amb treball i com es pot fer la reagrupació familiar (tot això per ciutadans de països que no són de l’EEE). També s’hi ha inclòs com sobte la nacionalitat ja que això ens farà veure com d’obert a la immigració és un país. També s’ha inclòs una breu explicació de les polítiques de l’UE sobre la immigració.
El segon objectiu es saber quina ésla rebuda que cada un dels dos països fan al nou alumnat a l’ensenyament primari. Com que els dos països estan organitzats en regions, i cada regió té un sistema diferent sobre l’educació, s’ha triat una regió de cada país. Pel país del regne Unit s’ha triat la regió de Irlanda del Nord, i per Espanya s’ha triat Catalunya. Aquestes dues regions tenen algunes coses en comú com és l’ utilització dedues llengües oficials, i que sempre hi ha hagut un sector de la població que vol ser independent o tenir més autogovern. A cada un dels països s’ha explicat com es reben els alumnes i quins recursos hi ha per a ells.


2.Marc del Regne Unit i d’Espanya
2.1Marc del Regne Unit
El Regne Unit, oficialment dit Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del nord, és unestat sobirà ubicat el nord-oest de l’Europa continental. El seu territori esta format geogràficament per l’illa de Gran Bretanya, el nord-est de l’illa de Irlanda i petites illes. Irlanda del nord és l’única part del país amb una frontera terrestre, que la separa de la república de Irlanda. A part d’aquesta frontera, esta rodejat al nord i a l’oest per l’oceà Atlàntic, a l’est pel Mar del Nord, alsud pel canal de la Mancha i a l’oest pel mar d’Irlanda.
El Regne Unit és un estat unitari comprés per quatre països constituents: Escòcia, Anglaterra, Irlanda del Nord, i Gales, i és governada per un sistema parlamentari amb seu de govern a Londres, la capital, però amb tres administracions nacionals descentralitzades a Belfast, Cardiff i Edimburg, les capitals corresponents. El Regne Unit ésuna monarquia parlamentaria amb la Reina Isabel II com a cap d’estat. El país també té catorze territoris d’ultramar, tots ells vestigis del que va ser l’imperi britànic. La Reina Isabel II continua essent la cap de la Mancomunitat de Nacions i cap d’estat de cada un dels regnes de la mancomunitat.
Gran Bretanya és un país desenvolupat i pel seu volum net del seu producte interior (PIB) ésconsiderada com la quinta economia a nivell mundial. Va ser el primer país industrialitzat del món i la principal potència mundial durant el segle XIX i principis del segle XX. Encara que a mitjans del segle XX va disminuir el seu rol dominant en les relacions internacionals. Però el Regne Unit encara manté una significativa influència econòmica, cultural, militar i política i és una potència nuclear.És un estat membre de l’UE, un dels cinc membres permanents del consell de seguretat de les Nacions Unides amb dret a vet, i es membre del G8, la OTAN, la OCDE, de la mancomunitat de nacions i de la Common Travel Area.
L’any 2001, el Regna Unit tenia una població de 58.789.194 hab. La tercera més alta de europa després de Alemanya i França i el número 21 al món. L’Any 2006, la població haviaascendit a 60.609.153, i el 2008 va ser de 61 millons d’habitants. Un terç de la població viu al sud-est d’Anglaterra i és predominant urbana i suburbana, amb 7,5 milions d’habitants a la capital, Londres. L’alfabètisme al regne Unit és de 99% ja que hi ha una educació pública universal introduïda pel nivell primari el 1870 i el secundari el 1900. Al voltant d’una cinquena part d’estudiants...
tracking img