Practica de absorció i adsorció

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (920 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Data d’inici:28/11/2011
Nom: Cristina Romaguera Argelès Data d’acabament:28/11/2011
Data de lliurament: 5/12/2011


|Pràctica 7|
|ABSORCIÓ I ADSORCIÓ|


|Vistiplau de la professora |Qualificació |
|| |
|Comentari|
||
| |


Objectiu

Aprenentatge i observació deles tècniques d'absorció i adsorció per separar substàncies determinades.

Introducció

Breu explicació de les tècniques estudiades: Absorció i Adsorció.
Absorció: consisteix en la separaciód'un o més components d'una barreja gasosa amb l'ajut d'un dissolvent líquid formant una dissolució d'un gas en un líquid. En aquest cas la barreja gasosa és el NaCl i el dissolvent H2SO4. De manera quesi anem tirant gotetes de H2SO4 sobre el NaCl es produirà la reacció següent:
2NaCl + H2SO4 2HCl + Na2SO4
Es crearà una dissolució d'àcid clorhídric perquè haurem connectat la sortida del gas delmuntatge en un vas de precipitats. El sulfat de sodi quedarà dins el recipient corresponent on s'ha produït la reacció.

Adsorció: és el procés per mitjà del qual un sòlid porós és capaç de retenir...
tracking img