Practica eco mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercisi 1
P Oferta Demanda |
0 0 100 |
1 30 90 |
2 64 80 |
3 70 70 |
4 80 20 |
5110 0 |

1-Representa gràficament les curves d’oferta i demanda i equilibris.

2- Analitza els indicadors de preu
Ens mostren que quan puja el preu, baixa la demanda i augmental’oferta. L’equilibri es produeix quan el producte te un preu de 3.
A partir d’aquest preu, la demanta descendeix.

3- Si el govern fixa un preu màxim p=2. Quines consequencies cal esperar?
En aquestcas, la oferta no podrá atendre a tota la demanda.

4- Si el govern fixa un preu màxim p=4. Quines consequencies cal esperar?
En aquest cas, tindria efecte, perquè aquest preu es posterior al’equilibri, per tan per a p=4 no hi hauria quasi demanda.
5- Indica com les expectatives poden fer que al pujar el preu de 2 a 3, la demanda pasi a ser superior o inferior a 70 unitats.
Al pujar el preu de 2a 3, la demanda pasarà a ser inferior a 70, ja que precisament el punt d’equilibri d’aquesta corva de demanda es trova per a p=2. La disminució de la demanda, amb la mateixa producción farà quecreixi de manera importat l’oferta.

6- Davant la pujada de la renta d’un 10% per a tots, i saben que la elasticitat es igual a 2, estableix la nova corva de la demanda i el nou preu d’equilibri.Exercisi 2
Les condicions d’oferta i demanda d’un producte responen a la quantitat d’oferta, que es igual a -10(0.5p), la quantitat demandada Q=50+0.5P L’estat fixa un preu de garantía P(g)=70,determina la situación resultant.
-10 +0.25p =50-0.25p 0,25p + 0.25p = 50+10 p=120€
1- Quant s’aplica una política d’estocs

Qo= -10 + 0.25 · 75 = 8.75u
Qd= 50 - 0.25 · 75 = 31.25u
L’estat tindriaque comprar 22.5u per retirar l’excedent.
Ingres de la oferta 2343.75€
Preu de la demanda 75€

2- Quant s’aplica una política de subvencions
Qd= 50 - 0.25 · 75 = 31.25u
Qo= -10 +...
tracking img