Practica macro

Páginas: 4 (852 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2011
Pràctica 1

1.Suposeu que una economia produeix només tres béns (A, B i C). Tenim dades sobre les quantitats produïdes i els preus de venda d’aquests dos béns durant tres períodes consecutius:a) Calculeu el PIB nominal dels períodes 0, 1, 2 i 3.

Període | PIB Nominal |
0 | 15*120+8*80+20*200= 6440 |
1 | 18*150+9*100+22*250= 9100 |
2 | 21*130+10*100+25*220= 9230 |
3 |19*140+10*110+21*240= 8800 |

b) Prenent el període 0 com a base, calculeu el PIB real pels 4 períodes.

Període | PIB Real |
0 | 15*120+8*80+20*200= 6440 |
1 | 15*150+8*100+20*250= 8050 |
2 |15*130+8*100+20*220= 7150 |
3 | 15*140+8*110+20*240= 7780 |

c) Calculeu la taxa de creixement del PIB nominal i del PIB real entre els períodes 0 i 1; 1 i 2; 2 i 3; i entre els períodes 0 i 3.Període | PIB Nominal | PIB Real |
0 i 1 | [ (9100 – 6440) / 6440 ]*100= 41,30% | [ (8050 – 6440) / 6440 ]]*100= 25% |
1 i 2 | [ (9230 – 9100) / 9100 ]*100= 1,42% | [ (7150– 8050) / 8050 ]]*100=-11,18% |
2 i 3 | [ (8800 – 9230) / 9230 ]*100= -4,65% | [ (7780 – 7150) / 7150 ]]*100= 8,81% |
0 i 3 | [ (8800 – 6440) / 6440 ]*100= 36,44% | [ (7780 – 6440) / 6440 ]]*100= 20,80% |d) Interpreteu els resultats obtinguts als apartats anteriors: com ha evolucionat la producció d’aquesta economia en els períodes considerats?

La producció tant en termes nominals com en termesreals ha augmentat entre el període 0 i 3, encara que la diferència és bastant considerable, ja que en termes nominals ho fa en un 36,44% i en termes reals ho fa en un 20,80%.
També hens hi podemfixar com entre el període 1 i 2 el PIB Nominal augmenta en un engañillos 1,42% i en Calvi en termes reals disminueix un 11,18% o com entre el període 2 i 3 el PIB Nominal disminueix un 4,65% i enCalvi el PIB Real augmenta un 8,81%.
En resum, podem dir que la producción augmenta tant en termes nomunaks com en termes reals, en els dos casos en el primer període fent-ho amb molta força i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PRÁCTICA macro
  • Práctica de macro 3
  • Trabajo Practico De Micro Y Macro
  • narracion sobre la practica de macro
  • Práctica 1 macro intermedia
  • practica de macro
  • practica de macros
  • Practicas De Informática ( Macro Media Flash 8)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS