Programació families romanese

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2506 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

Carrer de Catalunya 39-43, 2n
08918 Badalona
tel. 93 448 98 30
fax 93 440 45 60
fias@fundaciofias.org
www.fias.cat

Introducció

L’assentament espontani de famílies romaneses (col·lectiu roma), en la ciutat de Badalona suposa un nou repte per a la convivència ciutadana i els serveis municipals en general.

La inclusió social d’aquest col·lectiu romanès genera noves necessitatsque requereixen propostes d’intervenció que siguin integrals i efectives.

Per aquest motiu s’està treballant en un projecte d’integració social, a través de la col·laboració amb els serveis i entitats del territori i en el que la base del treball està orientada a l’atenció multidisciplinària i integral de les famílies.

Com podríem definir el nostre col·lectiu

Es fàcil escoltar i veureals mitjans de comunicació, molt sobre aquesta cultura. Hi ha moltes visions d’aquests i els comentaris respecte a ells no son massa positius, quan precisament no hi ha massa coneixement sobre aquesta cultura. Això comporta prejudicis, estereotips… marcats de cara a ells.
La població rumana es una població que parteix des d’una edat bastant jove, els matrimonis per cultura es donen en una edatprimerenca per tant els fills venen aviat.
Es un col·lectiu amb baix nivell d’estudi i les llars normalment estan en situació bastant precàries.
Per això considerem adient fer un projecte amb aquest col·lectiu i donar l’oportunitat de fer aquest projecte amb aquestes famílies.

Amb quina entitat treballem i on ubicarem aquest projecte

L’entitat FIAS està ubicada en St. Roc que és un barri deBadalona, que va a començar a ser construït al desembre de 1962, va ser ocupat, fonamentalment, per gent vinguda d'altres zones marginals de Barcelona, i que van ser re ubicats aquí.
Té un percentatge molt alt de persones d'ètnia gitana que conviuen amb paios.
Remuntant-nos una mica en la historia passada, aquest barri com molts altres, durant la postguerra hi havia molta pobresa i molta manca demitjans necessaris per a la supervivència de la població. És un barri petit i amb molta marginació. Conviuen moltes ètnies diferents per tant hi ha multiculturalitat.
Es un barri que no té massa bona visió, però que a la vegada de recursos tant formatius com socials, té molts més que altres barris.
Tenen llars d’infants, escoles de primària, diversos instituts de Batxillerat i Cicles Formatius,Centre de dia i residència, Centres cívics (on portarem a terme el projecte), biblioteca i Centre d’Atenció Primària.

FIAS gestiona els programes de Política Social i en especial la intervenció social. Ens indica la voluntat institucional d’actuar en el camp social de forma innovadora.

La Fundació es defineix per les característiques següents:

▪ Promocionar accions innovadores afavor del benestar de la població

▪ Assegurar la sostenibilitat econòmica i mediambiental dels projectes

▪ Buscar noves formes de participació

▪ Assumir el principi de coresponsabilitat social.

▪ Enfortir la capacitat de resposta davant les necessitats i demandes socials emergents.

I entre d’altres treballa l’atenció a la infància i la família. Treballa per a respondre ales noves necessitats socials de la família, especialment de la infància.

▪ Facilitant la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.
▪ Recolzant en l’assumpció de les responsabilitats familiars.
▪ Potenciant el paper dinàmic de la família com a factor de benestar i de desenvolupament personal i col·lectiu.

Objectius generals

▪ Afavorir la integració de la dona iels seus fills a la societat d’acollida, assumint-se drets i deures.

Objectius específics

▪ Acompanyar les dones en l’adquisició d’hàbits d’higiene i d’alimentació
▪ Fomentar l’autonomia en la utilització de la xarxa de recursos (serveis socials, salut, centres formatius, etc)
▪ Capacitar les mares en relació a la cura dels fills i les pautes de criança més promocionadores....
tracking img