Projecto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2050 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

El problema que es tractarà en el projecte serà el tema de la SIDA. Aquest es tractarà amb adolescents d’edats compreses entre els 15-16 anys. És important treballar aquest tema, sobretot, amb aquesta franja d’edat perquè els nois/es comencen a mostrar interès per la seva sexualitat i a parlar sobre els temes que l’envolten, com és el cas de la SIDA. S’ha vist que noprenen mesures de precaució per evitar el contagi ja sigui per falta de coneixement de la realitat sobre la SIDA, no tenir clar l‘ús de mesures de prevenció, com l’ús del preservatiu o per pressions de la parella a no utilitzar-ne per diversos motius.
És necessari que es coneguin què és el virus de la SIDA, de la forma en que es transmet i la manera de prevenir-la.
El grup de joves alqual s’aplicaria el projecte són com ja hem dit un grup d’adolescents d’entre 15-16 que es troben vinculats a un Centre Obert de Vilassar de Dalt. Són joves que mostren necessitats de tipus acadèmic, personal, social i laboral. Des del centre es pretén donar resposta, prevenció i recolzament a les necessitats mostrades per aquests. Per tant, a través d’aquest projecte s’intentaria donar respostai eines per conèixer una temàtica que és de gran demanda per aquest col·lectiu i de vital importància que coneguin de manera correcta.
A través del projecte s’intenta que es consciencïin sobre la SIDA i la necessitat de prendre mesures de protecció, ja que sinó es pot suposar que mantenint relacions sexuals puguin acabar sent contagiats. Per tant se’ls mostraria les formes de contagi dela SIDA i com a través de mesures de protecció en les relacions sexuals es pot evitar ser contagiat.
Els costos del projecte serien mínims ja que els propis educadors del centre podrien oferir-lo i l’Ajuntament els facilitaria el material que fos necessari per poder fer front al projecte i seria beneficiós perquè els nois/es s’implicarien més degut a la relació que mantenen amb elseducadors i seria més fàcil parlar sobre les problemàtiques que tenen i promoure un canvi d’actitud envers les mesures de protecció.

ANÀLISI FUNCIONAL DEL PROBLEMA

A continuació es presentaran els factors de risc-protecció, individuals-socials-entorn, predisposants-facilitadors-reforçadors que determinen l’aparició, manteniment i dificulten l’aparició del problema:

||PRE-DISPOSANTS |FACILITADORS |REFORÇADORS |
|FACTORS INDIVIDUALS |Factors de risc: |Factors de risc: |Factors de risc: |
||-que pensin que no són un grup de risc per contraure la SIDA. |-tenir unes idees prefixades i no mostrar interès per |-sentir-se incòmode quan es tracta de mesures de |
| |-influenciabilitat per part de la parella de no utilitzar mesures de |canviar allò que |prevenció de la SIDA.|
| |protecció. |coneixen. |- |
| |-no haver rebut formació sobre mesures de protecció. |-no haver utilitzat mai mesures de prevenció.|Factors de protecció: |
| |Factors de protecció: |-no tenir suficients recursos econòmics per accedir a la |-que s’impliquin i es sentin motivats per fer les |
| |-mostrar interès davant el tema. |compra de preservatius....
tracking img