Psico.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (305 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia – Curs 2009/10 - URV

PRÀCTICA 3. Anàlisi d’un document audiovisual Documental titulat El quinto primate (The Fifth Ape) dirigit per Russell Barnes iDan Hillman, i presentat per l’eminent biòleg Richard Dawkins, també guionista del documental. Aquest capítol pertany a una trilogia anomenada “El genio de Darwin. Las claves del evolucionismo” i espot trobar en presentacions diverses del youtube. Preguntes: 1. En el documental “El quinto primate”, Richard Dawkins exposa la seva teoria del gen egoista. En línies generals, digues: (i) què preténexplicar l’esmentada teoria (problema o qüestió); (ii) com ho fa (quina és la idea central de la teoria); (iii) si et sembla una teoria satisfactòria (és a dir, si creus que explica el que preténexplicar des d’una perspectiva adequada i prou exhaustiva); i, tot justificant la teva resposta, (iv) digues si l’enfocament de Dawkins et sembla reduccionista en algun sentit. [Com que totes les qüestionsestan íntimament relacionades, pots escriure la resposta en forma de comentari articulat i no necessàriament pregunta a pregunta; en qualsevol cas, totes les qüestions han de ser abordades.]

2.Busca

informació

sobre

Steven

Pinker,

el

prestigiós

psicòleg

evolucionista que apareix breument en el documental que ens ocupa, i fes un recull de les dades més rellevants dela seva carrera acadèmica i investigadora, així com de les principals idees que manté sobre la ment en general i sobre la nostra capacitat lingüística en particular. Nota important: al final deltreball heu d’incloure necessàriament un apartat on apareguin totes les fonts d’informació consultades per a la seva realització. Cal que tant les referències bibliogràfiques com la webgrafia respectin lanormativa APA (per a informació d’interès, vegi’s, per exemple, http://biblioteca.udg.es/serveis/Guies/Cites/Estil_APA.asp). Data límit de lliurament: 12-05-2010 Via de lliurament: espai moodle

•...
tracking img