Psicologia de la personalitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (901 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT PAC 2
CRISTINA GARCIA MENDIOROZ

1.

Suposant que Paul hagués administrat a April únicament proves per treure informació sobre la seva personalitat com elsqüestionaris de personalitat, depressió i ansietat, podem dir que Paul treballa des d’una perspectiva Correlacional, ja que amb aquests qüestionaris busca l’estructura bàsica de la personalitat i que a travésd’ells observen relacions, mitjançant l’estudi de les diferències entre individus en els principals trets dels constructes ( depressió, ansietat i personalitat). En Paul basant-se en la covariació derespostes d’aquests qüestionaris pot esbrinar quina és l’estructura de la conducta de l’April, per això utilitza l’estadística i tècniques de mesura basades en la correlació, per tant podem dir quel’exploració es basaria en la mesura. El Paul que treballa des d’aquesta perspectiva administrant únicament aquests qüestionaris busca conèixer les diferències individuals de l’April sense modificar capvariable ni de l’individu ni de l’entorn, ja que aquests qüestionaris són molt estructurats, per tant no pot reorientar a l’April en funció dels seus objectius, ja que l’entrevista es molt tancada, nohi ha opció a l’argumentació per part de l’April. És una aproximació molt útil per a descriure la conducta, però la principal limitació és que amb aquests qüestionaris és pot fer un abús de lesmesures estandaritzades i dels mètodes estadístics amb el risc de perdre informació rellevant no prevista en l’instrument i afectar a la validesa de les respostes. Un dels qüestionaris que podiaadministrar en Paul seria el model de personalitat dels cinc factors que mesuren l’estructura d’aquest constructe amb les seves cinc dimensions (neuroticisme, extraversió, consciència, agradabilitat i oberturaa l’experiència), així podem veure les puntuacions que te l’April en cadascuna d’aquestes dimensions respecte a la mitjana. Al igual passaria amb els qüestionaris de ansietat i depressió els...
tracking img