Psicometria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1642 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Solucions PAC3

1. En aquesta primera activitat farem una anàlisi de la fiabilitat del test CLQ, a partir de les nostres dades del fitxer “Dades(07-08_1).xls”. Així, avaluarem la consistència interna del test i de les seves dues subescales. Per tal de poder comparar els nostres resultats amb els de l’article de Martínez Valls i col. (2003) que vam adjuntar amb la PAC1, considerarem que cadauna de les dues subescales esta composada pels següents ítems (encara que els nostres resultats de l’ACP de la PAC anterior ens donàvem algunes diferències mínimes):
Escala “Restricció”: Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10.
Escala “Asfixia”: Ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26.
I per tant, per nosaltres, el qüestionari total estarà composat pels ítems anteriors(els de les dues escales).

1. Calcula amb les nostres dades la consistència interna, tant del qüestionari total com de les dues subescales, a partir del coeficient alfa de Cronbach i també a partir de l’estratègia de les dues meitats (considerant en aquest cas com a ítems parells i senars els que corresponen a la seva numeració original anteriorment presentada).

CLQ: QüestionariTotal:

Coeficient α de Cronbach: [pic]

Per tant tenim que obtenir el sumatori de les variàncies de cada ítem:

|Variància de l’ítem |
|1 |2 |
|Senars |0,87 |

Després apliquem lafórmula de Spearman-Brown:

[pic]

També podríem utilitzar la fórmula de Guttman-Flanagan. Tindríem que calcular la variància de la puntuació total dels ítems parells ([pic]), la variància de la puntuació total dels ítems senars ([pic]) i la variància de la puntuació total ([pic]):

[pic]

Com podem comprovar, les dues fórmules ens donen el mateix resultat.CLQ: Subescala “Restricció”
Coeficient α de Cronbach: [pic]

Per tant, tenim que obtenir el sumatori de les variàncies de cada ítem:

|Variància de l’ítem |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |10 |
|1,41 |0,74 |1,60 |1,64 |1,25 |1,63 |1,93 |1,26 |[pic]

i la variància de la puntuació total que obtindrem sumant, per cada subjecte, els ítems que composen aquesta subescala. Aquesta variància és de 46,20.

Per tant,

[pic]

Estratègia de les dues meitats:

En primer lloc, calculem per cada subjecte la seva puntuació en els ítems parells d’aquesta subescala (sumatori dels ítems 2, 4, 6 i 10), itambé en els seus ítems senars (sumatori dels ítems 1, 3, 5 i 7).

En segon lloc calculem la correlació entre aquestes dues distribucions de dades:

|  |Parells |
|Senars |0,83 |

Després apliquem la fórmula de Spearman-Brown:

[pic]

També podríem utilitzar la fórmula de Guttman-Flanagan. Per això, hauríem decalcular, per aquesta subescala, la variància de la puntuació total dels ítems parells ([pic]), la variància de la puntuació total dels ítems senars ([pic]) i la variància de la puntuació total ([pic]):

[pic]

Com podem comprovar, les dues fórmules ens donen el mateix resultat.

CLQ: Subescala “Asfixia”
Coeficient α de Cronbach: [pic]

Per tant tenim que obtenirel sumatori de les variàncies de cada ítem:

|Variància de l’ítem |
|12 |13 |
|Senars |0,81 |

Després apliquem la fórmula de Spearman-Brown:

També podríem utilitzar la fórmula de Guttman-Flanagan. Per...
tracking img