Punt de llum commutat des de 4 llocs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
C1 - Instal·lacions d’electrificació per a edificis i habitatges – PRÀCTICA 4 (2h)

Descripció: Connexió d'un punt de llum commutat des de 4 llocs + brunzidor activat des de 2 llocs + 2 bombetesaccionades des de 3 llocs mitjançant un teleruptor.

Execució:. L’automàtic d’escala amb teleruptor temporitzat a la desconnexió s’instal·la en zones de pas comú (comunitats de veïns, pàrquings,etc). És un mecanisme elèctric que serveix per a realitzar commutacions des de tots els llocs necessaris i proporcionar temporització a l’enllumenat d’una escala.

En aquest tipus d’instal·laciól’apagat del llum es produeix de manera automàtica, passat un temps des de que s’acciona qualsevol polsador instal·lat a aquest efecte. Un dispositiu s’encarrega de connectar i desconnectar la corrent quepassa per els punts de llum mitjançant un temporitzador que el programem per a què dugui a terme aquesta tasca. S’haurà de tenir en compte la posició del teleruptor depenent si l’instal·lació té 3 o 4fils ja que algun d’aquests mecanismes només suporten una manera. Connectem la fase a A1 i el neutre a A2.

Fotografia d’un automàtic d’escala, 230v/10A, regulació de 45 segons a 7 minuts, 1 contactenormalment obert i posició manual o permanent.

Per connectar l’automàtic d’escala porto la fase cap a la L de l’aparell, trec un fil des de la connexió 4 i el porto cap a les bombetes, el retornde les bombetes va cap al Neutre de l’aparell i el neutre de la caixa de connexions, cap els polsadors i d’aquests cap a la connexió 3 de l’automàtic d’escala. Quan acciono qualsevol dels 3 polsadorss’engeguen les bombetes.

El brunzidor s’acciona des de dos llocs diferents mitjançant els dos polsadors col·locats per aquesta funció i separats l’un de l’altre. Els llums commutats s’engeguen des de3 llocs mitjançant els commutadors i l’inversor.

Material necessari: Per a dur a terme aquesta pràctica necessitem, 2 commutadors d’extrem, 2 inversors (creuaments), 2 polsadors timbre, 2...
tracking img