Qiiero

Páginas: 3 (703 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2011
QiieerO deeCiirTee qee Tee amO ziinCraamnT qn too mii qOraazOn && qee aunque Thuu nuu Th deez qOeenthaa diiaa a Diia m enaamOro + d tHii && zee Qee daaRiia mii viiDaa nTeera xR zTaara tHuu laadO... nuuC zii en QaaDaa beezO O een Qadaa aBraazO qee tt dOee t aawO znTiir quaantO tamO ez xr eezO qee qiieerO aaceerT zaaBeer qe taamO qn tOaa mii aaLmaa && tt lO repiithO meelVcz Xqee zii laz PalaBraaz nuuC Aqabaan Praa DciirT quaantO TaamO muuxxO mnOz lOz CntiimiieentOz…Erz 1 przOnaa mOee iimxTaant en Mii vyDaa..Okupaaz tOo en mii Mnt Erz el duueeniiO d tOoz miizPnzaamiieentOz d Mii qOraazOn && dh mii FeeLiiciiDaad el duueeniiO d tOo lO k zOee && lO k Cree dzPoeez..wObiieernaaz toO en mii miiz OhOz miiz LaabiOz Mii RzpiiraaCiion & mii kOraazOnJaamaz pNc Qee abiiaa TaantO aamOr dntrO d mii Qee iiBaa a Cntiir Qee ztO qee 100tO xr vOz…
nTraazt en mii Viidaa && kmBiiaazT mii mundo aaOraa Thuu Erz mii MuundO && m EnaamOrqOmpleeTaamnt d Thii && ztOee diizPuueezTaa a Daar toO mii aamOr Xqee el luuWaar maz Wraand d mii qOraazOn lO Tneez Thuu…Laa Vdd Qee eeRz mii maaz Wraand && anhelaadO zueeniiO eexOreealiiDaad..laa vdd qee nuu Ay Otaa FeeliiciiDad maaz Wraand en mii viiDaa Qee laa Qkee thuu m dhaazs..Erz el Ombree d miiz zueeniiOz && qiieerO Qee zTeez a mii laadO pRaa tOa laa viiDaa..zii Tnwo k Daarmii viiDaa xR ztaaR a thuu laadO Qkee nuu th Kdn duuDaaz Qee laa vOee a Daar..Erz mii FutuurO aamOr qiieerO Cr Feeliiz aa thuu laadO xQee zii mii viiDaa nuu ezs KntiiwO nuu Ezs kn Naadiiee..Th huurO km nKaantaaz m Faziinaaz..vOz m dvOlviizT laa zOnriiza dh Amaar..&& d zewiiR viiviieendO..Th huurO qee Qadaa Qee m abraaZaaz qiierO Qedaarm Praa Cmpree QntiiwO && nunk DzpeeWaarm dThii.. nuu Th iimahiinAz QuaantO m Dueelee Tneert leehOz Xr maaz kOrto Qee pueda Cr el TiiempO…Ohalaa Zte aamOr Taan puro Qe nz Teeneemz Duree Praa tOa laa viiDaa Xqee qiieerO Viiviir mii viiDaa a Thuu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS