Què és el son?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (837 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUÉ ES EL SON?
El son és una part important de la vida quotidiana, una necessitat biològica, que ens permet restablir les funcions físiques i psicològiques essencials per a un ple rendiment.
Elson ha sigut, i encara segueix sent un dels enigmes de la investigació científica. Ha passat de ser un fenomen passiu en el que semblava no succeir res aparentment , a ser considerat a partir del’aparició de tècniques de mesura de la activitat elèctrica cerebral, un estat de consciencia dinàmic en el que podem arribar a obtenir una activitat cerebral tan activa com la vigília i en el que ocorrengrans modificacions del funcionament del organisme; canvis, en la pressió arterial, la freqüència cardíaca i respiratòria, la temperatura corporal, la secreció hormonal, entre d’altres.
1.1. Fases delson
Cada nit, mentre dormin, passem per diferents fases o estadis de son que se succeeixen amb un patró repetit al llarg de quatre a sis cicles de son durant tota la nit. Tots aquests estadiss’inclouen en dos grans fases de son, amb grans diferencies en quan a activitat muscular, cerebral i moviments oculars:
-Son de ones lentes o son no REM: el constitueixen quatre estadis, en els que es vaprofunditzar progressivament en el son (fase I, II, III y IV). La activitat cerebral, registrada mediant mesura de les ones cerebrals (electroencefalograma o EEG), mostra ones cerebrals d’alta freqüència imajor amplitud. El to muscular va decreixent, deixant nostre cos cada vegada mes relaxat e immòbil, així com el ritme respiratori i cardíac i els lents moviments oculars del inici del son desapareixendel tot. La progressió de la fase I a la IV dura aproximadament noranta minuts i comporta una profundització en el son que implica major aïllament sensorial del entorn i per tant major dificultatsper despertar, que arriben al grau màxim en la fase IV.
- La fase I, és l’etapa de transició de la vigília al somni, ocupa prop del 5% del temps de son en adults sans, i és on desapareixen les...
tracking img