Química materials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (309 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MATERIALS
Material: substància que serveix per fabricar objectes. Ha de tenir les següents

Característiques

- propietats adequades a l’ús.
- no contaminant.
- econòmic.
- reciclat,reutilitzat.
- poca despesa d’energia en la producció.

Classificació

Segons l’origen

Naturals: primeres matèries animals, vegetals o minerals (llana, fusta, carbó).
Sintètics: han patit canvis oprocessos químics.
Transformats
Nova creació

METALLS

Propietats

Dúctils i mal·leables (deformar-se en fils o en làmines)
Conductivitat elèctrica o tèrmica.

Tipus

Nadius o nobles:metalls a la natura en estat pur: or, plata...
El contacte amb el medi ambient: corrosió o oxidació. Això fa que es trobin en forma de minerals.

Aliatges
mescla de diferents metalls.
Llautó: coure izinc
Bronze: coure i estany
Acer: ferro i carboni.

POLÍMERS

materials que formen estructures internes gegants obtingudes per la unió d’unitats més petites: monòmers

Tipus

escalfamentintern

Termoplàstics: canvien de forma ja que les seves cadenes escalfades poden lliscar unes sobre les altres: PVC. Plàstics derivats del petroli: niló, politè i poliestirè.
Termostables: nocanvien de forma ja que les seves cadenes no poden lliscar unes sobre les altres: fenoplasts. Plàstics derivats del petroli: resina

Origen

Naturals: origen vegetal: plàstics i fibresnaturals.Sintètiques: s’obtenen de derivats del petroli o d’altres matèries primeres mitjançant una reacció química: plàstics i fibres sintètiques.

CERÀMICS

materials durs, mal conductors elèctrics, fràgilsperò resistents a temperatura i agents químics.

Tipus
Vidre: material inorgànic que s’obté per fusió en un forn. Components:
Sílice: resistència.
Calç: duresa.
Sosa: reducció del punt de fusió.Argila: resultat de la descomposició de minerals (feldspat).
Està feta de partícules findes que quan es mullen amb aigua formen el fang. És plàstica per lo tant es pot modelar, però, quan...
tracking img