Que es un centre obert

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (362 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Que es un centre obert?

És un servei diürn que realitza una tasca preventiva fora de l’horari
escolar.
Dona suport, estimula i potencia l’estructura i el desenvolupament de
la personalitat,la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
l’esbarjo.
A qui va dirigit?

A infants i adolescents de 6 a 12 anys .. Que
presentin una situació de risc familiar, social i educativaque aconselli la
seva admissió

Quines activitats realitzem?

Acollida i berenar: es treballen els hàbits d’higiene i alimentació i es
promou el joc individual i grupal dins un àmbitd’educació informal:
Reforç escolar: es treballa les dificultats d’aprenentatge de cada
usuari.

Activitats:

-Habilitats socials
-Tallers i habilitats manuals
-Dinàmiques grupals i departicipació
-Jocs d’interior i exterior
-Celebracions
-Sortides

RECURS PREVENTIU

-Aportació de models i pautes de convivència
-Treball d’hàbits socials
-Activitats educatives i de lleureRECURS INTEGRADOR

-Participació en activitats culturals
-Establiment d’objectius individualitzats per a la socialització
XARXA COMUNITÀRIA

-Participació en activitats de lleure del’entorn proper
-Col·laboració en la programació d’activitats lúdiques del
barri/ciutat

Principis metodològics

• Acompanyament i seguiment dels joves
• Oferta d’activitats de lleure
• Estilparticipatiu i d’implicació
• Supervisió de la tasca educativa
• Atenció individualitzada
Objectius

GENERALS: -

Promoure el desenvolupament individual dels usuaris en situació de
risc obé amb dificultats socials.
Proposar estratègies i metodologies adequades a les necessitats dels
usuaris.
Detectar i analitzar noves problemàtiques a partir de la intervenció amb els usuaris.Potenciar el desenvolupament integral de la personalitat dels usuaris.
Detectar i prevenir les situacions de risc dels usuaris.
Crear un ambient idoni per relacionar-se i compartir les...
tracking img