Recerca, desenvolupament i innovacio tecnologica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (604 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
R+D+I

S'entén per recerca la indagació original planificada que perseguisca descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic. S'entén per desenvolupamentl'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes deproducció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents. S'entén per innovació tecnològica l'activitat el resultat de la qual siga un avançtecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques dels quals oaplicacions, des del punt de vista tecnològic, diferisquen substancialment de les existents amb anterioritat.

Les estadístiques sobre el nombre i entitat de les organitzacions que es dediquen a "R+D"poden revelar l'estat de la indústria en un país, el grau de competència o el progrés científic. Alguns mesuraments habituals són: pressupostos dedicats a R+D, nombre de patents presentades opublicacions científiques.

Les taxes publicades pels bancs constitueixen una de les millors estadístiques perquè són públiques, periòdiques i reflecteixen el grau de risc assumit per la comunitat.Generalment, companyies de major tecnologia no només tenen el personal més qualificat sinó que aconsegueixen extraure el màxim valor dels mateixos.

Es tracta d'activitats que tots els països tracten depotenciar a través de subvencions, deduccions, préstecs bonificats i altres polítiques de suport, degut al fet que un alt nivell de R+D+I implica una major fortalesa de les empreses, atès que els seusproductes o processos es diferencien positivament dels de la seva competència. A més, moltes de les les activitats són potencialment generadores d'avanços socials en forma de qualitat de vida...
tracking img