Resumen historia en gallego

Páginas: 12 (2831 palabras) Publicado: 26 de febrero de 2012
O SEXENIO DEMOCRATICO

A revolucion de 1868 , coñecida como a gloriosa e protagonizada por todas as forzas opositoras a Isabel II, expulsou os Borbons do trono de España e abriu a posibilidade de configurar un novo sistema politico basado nos principios do liberalismo democratico e nos intereses das clases medias.Dun contexto de malestar crecente,provocado polas malas colletiras,asdificultades eco e o descontento da maioria da clase politica polas actuacions da raiña, unironse todos os grupos politicos baixo o lema" Abaixo os Borbons" e " España con honra" ( Pactos de ostende e bruxelas).A revolucion gloriosa iniciouse en septembro de 1868 en Cadiz cun pronunciamento das tropas da raiña.Pouco despois ,os sublevados venceron as tropas leais da raiña na batalla de Ponte de Alcolea.Omesmo tempo , estimulados polos progresistas, democratas e republicanos ,xorden numerosas xuntas revolucionarias nas cidades que xunto as reclamacions democraticas do sufraxio uniersal e da liberdade de prensa , ensino e asociacion, existen reivindicacions de tipo social como a abolicion dos consumos e supresion do sistema de quintas.O triunfo revolucionario obrigou a Isabel II a abandonar Españaformandose un goberno provisional residido por Serrano; estaba formado x unionistas e progresistas e contaba co apoio dos democratas.Este goberno asumiu os principios defendidos polas xuntas e puxo en marcha reformas tanto politicas(liberdades democraticas) como economicas:Lei de bases arancelarias (Arancel figuerola), tratabase dunha medida librecambista que consistia na reduccion arancelarioa paraabrir ao exterior a economia Española e a Lei de minas(1871)que consistiu na desamortizacion e renda so subsolo para abrir o exterior a economia española.Este goberno provisional tamen convocou Cortes constituintes elexidas x sufraxio universal.Estas eleccions deron un amplo triunfo os partidarios da monarquia; España seria polo tanto una monarquia democratica.
A constitucion de 1869, estabainspirada nos principios de liberalismo democratico e establecia: *A soberania nacional,*a monarquia como forma de goberno,* clara separacion de poderes,* o rei exercia o poder executivo a traves dos seus ministros que eran responsables ante as cortes, sancionaba as leis sen capacidade de vetalas e podia suspender e disolcer as cortes, peo unha soa vez por lexislatura, *Cortes bicamerais formadas polocongreso e o senado, elexidos x sufraxio masculino( directo no caso do congreso e indirecto no caso do senado), asumian en exclusiva o poder lexislativo , controlaban as accions do goberno e aprobaban os orzamentos,* O poder xudicial estaba en mans dos tribunais formado x xuices, nomeados a traves dun sistema de oposicion, *dereitos e liberdades recollidas de forma ampla: Dereito de emitirlibremente opinions,liberdade de imprenta, dereito a asociacion e reunion para todos os fins da vida humana, o que permitiu a fundacion de seccions españolas da AIT,* Liberdade de cultos eliminando a confesionalidade do Estado.
Despois de ser promulgada a constitucion, Serrano foi nomeado rexente provisional mentres se buscaba un novo rei para españa que tiña que ser catolico, liberal e tiña que contarcoa aprovacion das potencias europeas.O candidato escollido foi Amadeo de Savoia , fillo do rei de italia.
Amadeo de Savoia aceptou a coroa e xuroou a constitucion o 2 de xaneiro de 1871 e tivo escasos apoios en España: Non querian nin a aristocracia, nin a ifrexa, nin o pobo en xerale contou o rexeitamento, por motivos diferentes , de carlistas,alfonsinos e republicanos.A morte de Prim,asasinado poucos dias antes de chegar a españa, deixouno sen o seu principal apoio.A inestabilidade politica foi o trazo mais caracteristico do seu reinado que tivo que facer fronte a numerosos problemas: Dificultades de goberno pola ruptura da coalicion gobernamental e as tensions entre os lideres( Serrano,Sagasta e Ruiz Zorrilla).O monarca estivo no medio destas disputas sen querer tomar partido...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia Gallego
  • historia del gallego
  • historia del gallego
  • Resumen Del Gobierno De Romulo Gallegos
  • :Resumen- Canaima de Romulo Gallego
  • Resumen paper Gallego/Loayza
  • Historia de España
  • historia resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS