Resumn

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (664 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història de la filosofia.

1. Expliqueu breument – al voltant de 40-80 paraules – les idees principal del text i com hi apareixen relacionades.
“Fa 2500 anys a Jònia, algunes persones vancomençar a creure que els humans i la resta de coses, procedien de formes simples, i que la Terra no era manipulada capritxosament pels déus. Aquestes persones, pensaven que l’univers es podia conèixerperquè presentava una sèrie de normes que havia d’obeir. Aquest pensament va ser el cosmos del caos, o sigui l’ordre del desordre”.
2. Explica el significat, en el text, de les paraules següents: Caosi Cosmos.
El caos, al text, significa un món desconegut, caòtic i sense ordre. I el cosmos, al text, significa l’ordre intern d’aquell món desconegut (caos), que fa que el puguem conèixer.
3.Feu una avaluació raonada i personal del que va suposar aquest “gloriós despertar”.
Aquest gloriós despertar, va ser l’aparició de la ciència i de la filosofia. Després d’aquest esdeveniment, la gentva començar a pensar que les coses passaven per algun motiu, i que la teoria de que l’univers es pot conèixer, es podia demostrar.
4. Et sembla que la bondat o al maldat de les accions depèn del’opinió de la majoria?
Sí, perquè no vivim sols al món, hem de conviure amb altres persones, i a lo millor els teus conceptes de bondat i maldat, no són els mateixos que el de les altres persones, i crecque això comportaria un greu problema, ja que mai estaríem tots d’acord i no existiria la justícia.
5.
* Quina tesi defensa aquest text?
Aquest text defensa que un home és més savi, quansap que no sap res, que quan pensa que sap alguna cosa i en realitat no la sap.
* Relaciona el text amb les idees exposades a la unitat sobre el mètode socràtic.
El text es relaciona amb el mètodesocràtic perquè comparteixen el mateix concepte: “és més savi qui creu que no sap res, que qui creu que ho sap tot i no sap res”, ja que Sòcrates amb la maièutica, només volia desemmascarar els...