Rgsdg

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (391 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
N
Totes les manipulacions d’embrions humans resulten polèmiques.

Els grups més conservadors són partidaris de prohibir qualsevol
manipulació mentre que els grups partidaris de permetre aquestespràctiques són contraris a mesures legals que limitin les possibilitats
que ofereix la tecnologia actual.
Localitza arguments a favor i en contra de la manipulació d’embrions
humans, indicant-nequins grups d’opinió o polítics donen suport a
cadascun d’ells.
Què diu la legislació vigent a Catalunya sobre aquestes pràctiques?

N genotip (conjunt d’informació genètica) d’una personadetermina
El

fortament el seu fenotip (conjunt de caràcters observables), però no de
forma absoluta. Per tant, seleccionar un determinat genotip no és una
garantia absoluta d’obtenir el fenotipdesitjat.
Cerca informació sobre el percentatge d’influència genètica en les
principals malalties mortals als països desenvolupats.
Enumera els factors ambientals més perjudicials per al
desenvolupamentd’aquestes malalties.

N selecció d’organismes en funció de les seves característiques
La

genètiques s’ha realitzat al llarg de tota la història en agricultura i
ramaderia per tal d’obtenirmillors collites i millorar la producció dels
ramats. La tecnologia d’ADN permet realitzar aquesta selecció de
forma molt més ràpida i potent.
Creus que hi ha diferències entre la tecnologia utilitzadaper millorar
genèticament els conreus i la tecnologia d’eugenèsia humana?
Creus que s’han de limitar aquestes pràctiques?

N abans de que existís la tecnologia necessària, ja s’havia plantejatMolt

la qüestió de l’eugenèsia humana en diferents àmbits.
Aldous Huxley, en la seva obra Un mundo feliz (1930) plantejava un
món on tothom naixia predestinat per ocupar un determinat lloc a lasocietat. Cerca algun resum d’aquest llibre i comenta’l.
Adolf Hitler volia “millorar” l’espècie humana a partir de permetre
només la reproducció dels individus de la “raça superior”. Justament
el...
tracking img