Riesgos laborales,fol

Páginas: 18 (4409 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2011
NUCLI FORMATIU 10 – ELEMENTS BÀSICS DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
1.-Una educadora ha caigut en pujar a un tamboret amb rodes per agafar un paquet de bolquers que hi havia en una prestatgeria. El tamboret ha lliscat, i l’educadora ha caigut i s’ha trencat una cama, a més de fer-ne petites contusions. Respon a les preguntes següents i justifica-les:
* 1.1.- Identifica:
Les condicionsde treball:
a) el tamboret amb rodes en canvi de tenir l’escala i les coses necessaris han d’estar a l’abast;
b) s’ha posat de peu damunt de la cadira de rodes per agafar els bolquers de la prestatgeria que hi estaven a dalt.
Els factor de risc: el tamboret de rodes ha lliscat ja que l’educadora s’hi posat de peu
El risc i els danys: l’educadora s’ha trencat la cama i petites contusions* 1.2.- És un factor de risc de tipus mecànic, ambiental, de l’execució de la feina o derivat de l’organització del treball?. Està provocat per un agent material o immaterial?.
És un factor de risc mecànic ja que està fent la referència al lloc de treball on es desenvolupa l’activitat i a les eines ( per pujar a dalt s’utilitzi un tamboret amb rodes i pel propi pes d’una persona es mésprobable que en pot relliscar i provocar un accident de treball) i també és un factor de l’execució de la feina ( l’educadora no hauria d’utilitzar el tamboret de rodes per agafar els bolquers de dalt- fan utilitzar una escala).
* 1.3.- Com qualificaries la probabilitat que aquest risc s’actualitzés i la gravetat que ha tingut?
70% ja que l’educadora ha pogut fer més danys i quedar-se minusvàlida* 1.4.- Defineix aquest risc basant-te en: la manera com actua, l’agent que el produeix i el dany resultant.
Manera accident: Caiguda d’alçada
Agent material: Tamboret amb rodes
Identificació del dany: la cama trencada i petites contusions
* 1.5.- Quin tipus de dany ha ocasionat?
Es tracta d’un accident de treball perquè està originat per un treball i s’han produït uns lesions realitzantun tasca de feina.
2.- En unes colònies escolars per a nens / nenes de preescolar que s’han dut a terme en una casa de colònies, una educadora de l’escola ha patit un accident en sortir per un balcó que no tenia baranes i no estava senyalitzat. Com a resultat, l’educadora s’ha fet un trencament medul·lar que té com a conseqüència una hemiplegia que afecta les extremitats inferiors. L’escola aque pertany és molt popular al barri i la premsa local se n’ha fet ressò. Basant-te en aquest informació respon de la manera més exhaustiva possible:

* 2.1.- Danys per a l’educadora accidentada.
Pèrdua de la salut i de la capacitat de treball ja que ha patit el trencament medul·lar que li ha portat hemiplegia.
* 2.2.- Danys per als nens / nenes.
Afectació a la família.
* 2.3.- Danysper a la granja escola (directes i indirectes).
Directes: l’escola farà reclamació a la colònia per falta de la seguretat i la colònia haurà de pagar una indemnització a la professora per falta de prevenció. La mala imatge de la colònia per falta de prevenció de riscos – indirectes.
* 2.4.- Danys per a l’escola (directes i indirectes).
La persona responsable de l’excursió ,abans de portarels nens a la colònia, hauria de visitar-la i si veia que els instal·lacions no estan en condicions no hi haurien de portar els nens( indirecte ja que és una escola molt popular al barri i li pot aportar mala imatge per no prevenir aquesta incidència).
* 2.5.- Danys per a la comunitat.
Increment de la despesa en prestacions de la Segureta social perquè l’educadora ha tingut d’agafar la baixaper accident laboral.
3.- Completa la taula següent indicant quin és l’objecte de cadascuna de les tècniques preventives que hi apareixen. També indica, en relació amb cada condició de treball de la llista següent, en quin o quins àmbits serà l’objecte d’estudi. Llista:
* Passadissos i espais de treball amb obstacles.
* Soroll excessiu.
* Senyalització inadequada dels espais de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • riesgos laborales ( FOL)
  • RIESGOS FOL
  • FOL
  • Riesgos De La Empresa Fol
  • Fol Relacion Laboral
  • Fol- Actividades Relacion Laboral
  • fol normas laborales
  • Resumen Fol. Relaciones Laborales.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS