Sistemas operativos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3165 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya

FORMACIÓ PROFESSIONAL PLA DE TREBALL
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Mòdul 1 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics BLOC 1 Durada del mòdul: 227 hores Professors: Juan Muñoz, Joan Roure, Vanesa Martin, Eduard García Febrer2012

INDEX

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CONTINGUTS PLANIFICACIÓ RECURSOS METODOLOGIA AVALUACIÓ DATES CLAU

Codi: I82 Versió: 00

Pla de treball d’FP (LOE)

Pàgina: 1 de 14

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

CFGS ASIX, CFGS DAM Mòdul 1

1. CONTINGUTS
El mòdul s'imparteix en dos blocs, d'acord amb l'organització que es detalla a continuació.
BLOC 1 UF1 UF3 BLOC 2 UF2UF4 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa Seguretat, rendiment i recursos Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic Implantació de programari específic Durada 90 h 28 h Durada 80 h 29 h

Aquest pla de treball correspon al 1r bloc del mòdul.
UF1 U1 U2 U3 U4 UF3 U5 INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC Introducció als sistemes operatius ia la virtualització Instal·lació de programari lliure i propietari Administració de programari lliure de base Administració de programari propietari de base IMPLANTACIÓ DE PROGRAMARI ESPECÍFIC Resolució d'incidències i assistència tècnica Durada 20 h 20 h 25 h 25h Durada 28 h

Codi: I82 Versió: 00

Pla de treball d’FP (LOE)

Pàgina: 2 de 14

Generalitat de Catalunya Departamentd’Ensenyament Institut Obert de Catalunya 2. PLANIFICACIÓ
UF1 U1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic Introducció als sistemes operatius i a la virtualització (20h) Continguts

CFGS ASIX, CFGS DAM Mòdul 1

Apartat 1: Introducció al programari de base (14h) Resultats d'aprenentatge Activitats d’aprenentatge
RA 1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les sevescaracterístiques i interpretant la documentació tècnica.

Autoavaluació Exercicis d’autoavaluació i activitats del web

Activitats del web

1. Instal·lació de programari lliure i propietari: 1.1. Estructura i components d'un sistema informàtic. Perifèrics i adaptadors per a la connexió de dispositius. Tipus de xarxes, cablatge i connectors. 1.2. Mapa físic i lògic d’una xarxa. 1.3. Arquitectura d'unsistema operatiu. 1.4. Funcions d'un sistema operatiu. 1.5. Tipus de sistemes operatius. 1.6. Tipus d'aplicacions. 1.7. Llicències i tipus de llicències. 1.8. Gestors d'arrencada. 1.9. Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris. 1.10. Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències. 1.11. Instal·lació / desinstal·lació d'aplicacions.Requisits, versions i llicències. 1.12. Actualització de sistemes operatius i aplicacions. 1.13. Fitxers d'inici de sistemes operatius. 1.14. Registre del sistema. 1.15. Actualització i manteniment de controladors de dispositius.

Codi: I82 Versió: 00

Pla de treball d'FP (LOE)

Pàgina: 3 de 14

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya
Apartat 2:Introducció a la virtualització (6h) Resultats d'aprenentatge Activitats d’aprenentatge
RA 1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i interpretant la documentació tècnica.

CFGS ASIX, CFGS DAM Mòdul 1

Continguts
1. Instal·lació de programari lliure i propietari: 1.1. Estructura i components d'un sistema informàtic. Perifèrics i adaptadors per a la connexió de dispositius.Tipus de xarxes, cablatge i connectors. 1.2. Mapa físic i lògic d’una xarxa. 1.3. Arquitectura d'un sistema operatiu. 1.4. Funcions d'un sistema operatiu. 1.5. Tipus de sistemes operatius. 1.6. Tipus d'aplicacions. 1.7. Llicències i tipus de llicències. 1.8. Gestors d'arrencada. 1.9. Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris. 1.10. Instal·lació de...
tracking img