Tema 5

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3423 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Eva San Jose Sauleda
1 semestre
ESTRUCTURA DELS SISTEMES COMUNICATIUS I: DIMENSIONS
TEMA 5: La dimensió econòmica del sistema comunicatiu
ÍTEMS A ABORDAR
1. Context: el pes de la economia
2. El paper de la publicitat
3. Característiques econòmiques del SC
4. La mercantilització i les industries culturals
5.
6.
ÍTEMS A ABORDAR
7. Context: el pes de la economia8. El paper de la publicitat
9. Característiques econòmiques del SC
10. La mercantilització i les industries culturals
11.
12.

1. Context: el pes de la economia
Tradicionalment aquells elements més importants havien estat els aspectes polític (productes comunicatius i mitjans d c s’havien consideren elements d’influència política) i jurídics (regulació a través depolítiques de comunicació- els estats hagin intentat sempre regular el Sc)
En les últimes dècades hem assistit a un canvi interessant de correlacions en el camp comunicatius, els aspectes econòmics han passat de un segon pla a un paper protagonista. L’economia ha assumit un paper crucial per diversos factors:
* Globalització comunicativa, suposa una creixen globalització i de pes de mercat, per elque els termes polítics perden força, s’imposa el pes de mercat i les qüestions econòmiques.
* Desregulació televisiva, procés que afecta només a la TV , és important ja que és el sector del SC més potent, per tant allò que afecta a la televisió influencia molt la resta de Sectors comunicatius. És un procés fruit del qual en el camp de la TV desapareixen els monopolis públics. En el contexteuropeu la Tv s’inicia a partir d’un mode on es l’estat en regim de monopoli propietari de TV, cap cadena alternativa, la desrregució, posa fi aquest monopoli amb l’aparició de canals privats que s’orienten principalment a aconseguir beneficis econòmics.
* Paper de la publicitat,
La comunicació i audiovisual e general es converteixen en mquinaries indispensables pel desenvolupament de laeconomia de mercat, els SC contribueixen decisivament en la economia capitalista.
La comunicació i els seus sectors són un element indispensable del capitalisme, ja que els SC és per ell mateix un potent sector econòmic, es a dir, el SC contribueix decisivament a l’economica dels països avançats, per un banda el SC té una dimensió Hard el dsenvolupament del SC té com a conseqüència el desenvolupamentde productes, tecnologies, equipaments per poder consumir-los, el SC estimula el sistema de fabricació de equipaments, que genera recursos econòmics. Per altra banda el SC té un a dimensió soft, a més de estimular la producció i venda de equipaments els SC també fa els seus productes i els ven,produeix pel·lícules, videojocs, discos, programes, sèries, productes comunicatius que es venen ei quegeneren recursos econòmics.
Aquest fet, (SC potent sector econòmic), provoca que cada vegada sigui més important la recerca de la rendibilitat econòmica, en el SC cada vegada importa més el pes dels interessos econòmics, la obtenció de benefici econòmic és meés impo, i per tant aquesta recerca de la rendibilitat econòmica i benefici financer acaba exercint una forta influencia en tots els processosdel SC. (producció, distribució, consum, es veuen efectats per els interessos econòmics
Intereses econòmics influencia de la dimensió econòmica en els processos de producció distribució i consum.
La comunicació no és un negoci com els altres, per tant no podem considerar productes idèntics als altres, per que no són iguals ja que els afectes del seu consum no son els mateixos del que provocauna altre producte, no són efectes que modifiquen la manera de pensar, que tinguin una repercussió social, entendre allò que t’envolta, canviar la manera de veure un problema, ..... són productes que per tant estan conectats a la cultura . el consum d’aquest producte (bollicao) provocant efectes físics (gana)
La comunicació es industria genera beneficis econòmics, i amb això es fa negocia...
tracking img