Tema 6 (tic-valencia)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2354 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 6 (C.Valenciana)
“LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER AL SEU ÚS I APLICACIÓN EN LES DIFERENTS ÀREES DEL CONEIXEMENT”.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.
2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.
• Concepte de les TIC.
• Aspecte social.
• Les TIC en l’educació.
• Eines de major utilitat en les TIC- Internet.
- Pres.multimèdia.
- Procesador de textos.
- Editors gràfics.
- Pissarra digital.
- Altres.
• Ubicació curricular: Les TIC i el currículum de l’ed. primària.

3. INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER AL SEU ÚS I APLICACIÓ EN LES DIFERENTS ÀREES DEL CONEIXEMENT.
•Integració de les TIC als centres educatius.
• ¿Per què utilitzar les TIC en l’educació?
• Les TIC en les diferents àrees de coneixement.
• El paper del docent front les TIC.

4. CONCLUSIÓ.

5. BIBLIOGRAFIA.

6. LEGISLACIÓ.

1. INTRODUCCIÓ

2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Hem de dir que no existeix una definició clara, precisa iuniforme sobre el terme de les TIC, podem dir, que aquest concepte agruparia el conjunt de les tecnologies lligades a les comunicacions, la informàtica i els mitjans de comunicació, i al aspecte social d’aquestes.
Quan parlem de l’aspecte social de les TIC, ens referim a que la introducció i integració de les noves tecnologies en la societat ha produït nombrosos canvis en tots els àmbits d’aquesta,configurant el que avuí en dia coneguem com societat de la informació o de la comunicació. Aquesta es caracteritza per la generalització en l’ús de les NTIC, per les xarxes de comunicació, pel ràpid desenvolupament tecnològic i científic i la globalització de la informació.
En referència a l’àmbit escolar hem d’assenyalar, que quan parlem de les TIC en l’educació, bàsicament ens estem referinta la utilització de la informàtica.
La informàtica és una eina molt comuna i habitual en la nostra societat, i progresivament va siguent-ho també a l’àmbit educatiu. Aquesta es caracteritza per:
- utilitzar un mode de pensament i llenguatge algorítmic, i per
- ser altament competent, amb molt poc nivell d’error i molt ràpida.

A més ofereix multiples utilitats, d’entre lesquals resaltem les següents:
- És un mitja didàctic important, que permet als estudiants una millor comprenssió i aprenentatge dels continguts o habilitats que es treballen a l’aula.
- Eina de treball per a mestres i alumnes: Facilita el treball de busqueda, almacenació, transmissió i recepció de la informació. A més d’altres com l’edició d’apunts, la presentació i exposició detreballs, etc.
- És un important instrument de gestió per als centres, doncs facilita l’expedició de tot tipus de documents, inventaris, etc.
- Altres beneficis són que permet a l’alumnat des de ben menuts familiaritzar-se amb les noves tecnologies, i que aprenguen la seva estructura, components i funcionament bàsic gràcies a la pròpia experiència amb l’ordinador. A més, millora lacoordinació oculo-manual en edats primerenques del desenvolupament psicomotor, gràcies a l’utilització del ratolí i el posterior seguiment visual del cursor al monitor de l’ordinador.

Hem pogut veure que les TIC en general i en especial la informàtica i l’ordinador són un mitja didàctic molt important que s’ha de tindre en compte en tota pràctica educativa. Això sí, han de ser considerades mitjos ino fins, doncs es tracta de nous recursos, eines i materials que faciliten l’aprenentatge, no obstant, açò no significa que siguen suficients per garantir el millor i complet aprenentatge de l’alumnat, per tant, no han de substituir la totalitat d’eines i metodes de caracter més tradicional com poden ser el llibre de text, les explicacions del mestre, els apunts, els deures, les activitats...