Temas en vocal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (290 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
A) Temes en diftong: -ευ, -αυ, -ου
Gèneres: masculí i femení (es distingeixen per l’article). No hi ha neutres.
Particularitat: el genitiu singular del tema en –ευ presenta un fenomen anomenatmetàtesi (=canvi) de quantitat: la ómicron (breu) es canvia a omega (llarga), de manera que el genitiu acaba en –ως. Hi ha també altres particularitats que ja notareu.

SG. PL.
|Arrel:| γραυ- |βασιλευ- | βου- | γραυ- |βασιλευ- | βου- |
|Nom. |ἡ |ὁ |ὁ || | |
|Voc. | | | | | | |
|Acus. || | | | | |
|Gen. | | | | || |
|Dat. | | | | | | |

βοῦν, βασιλεῦ, γραῦς, βασιλέα, βοῦς,βασιλέως, βασιλεῖ, γραῦ, βασιλεῖς, βοῦ, βασιλεῖς, γραῦν, βασιλέας, βοΐ, βασιλέων, γραός, βόες, βασιλεῦσι, γραΐ, βοός, γρᾶες, γρᾶες, βοῶν, γραῦς, γραῶν, γραυσί, βόες, βοῦς, βουσί, βασιλεύς,

B)Temes en vocal suau –ι i - υ.
Un grup presenta l’alternança de les dues vocals suaus amb la vocal –ε a partir del genitiu singular.
Gèneres: masculí, femení (agafen –ς ) i neutre (només el temaen -υ)
El genitiu també presenta la metàtesi de quantitat. L’acusatiu plural no és en –ας.
SG. PL.
F. M. N. F. M. N.
|Arrel: |πόλι-/|πήχυ-/ |ἄστυ-/ |πόλι-/ |πήχυ-/ |ἄστυ-/ |
| |πόλε- |πήχε- |ἄστε- |πόλε-...
tracking img