Teoria de l'educacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1652 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Teoria de l’educació
PAC 1 “Comentaris de text”
Sonia Laforet Ortiz

1ª Lectura Durkheim, E (1991)
Durkheim ens parla de com l'educació està lligada a l'època en què es troba la societat en què vivim. En tot moment compara les societats anteriors on l'educació ha anat cobrint les necessitats que aquesta tenia. Com clar exemple Durkheim ens proporciona la comparació que existia a l'edatmitjana, l'educació va tendir a ser una educació basada en la religió cristiana, ja que en aquesta època era a on tenia més importància a nivell social. També ens parla de l'època renaixentista on es va passar a donar més importància a l'educació laica i literària per la necessitat d'expressar els grans descobriments i les grans conquestes del moment social en què es vivia.
A dia d'avui podem parlarque ens trobem en un punt semblant, ja que la nostra educació també es basa segons les necessitats que té la nostra societat. Gràcies a les noves tecnologies se'ns a obligat a nivell educatiu a introduir noves eines i tècniques d'estudi. Amb els nous aprenentatges s'han de cobrir les necessitats que en un futur se'ns exigirà, de forma individual, per poder formar part de manera equilibrada dins dela societat contemporània del moment.
Durkheim també ens parla de la importància de les generacions que ensenyen i de les que aprenen, que ha d'haver una connexió entre ells. L’ educador ha de ser conscient que està per ensenyar a l'alumne i ha de mostrar un interès perquè això succeeixi.
2ª Lectura Dewey, J. (1994).
La teoria de Dewey neix arran de la crítica de l'escola tradicional, la sevateoria està basada en el fet de que un nen no és una "pissarra en blanc" on els educadors les poden escriure al seu gust. Dewey deia que el nen ja venia de casa amb una sèrie de coneixements. Aquests coneixements estaven basats en una sèrie d'impulsos innats i com arran d'aquests es pot seguir educant al nen.
L'educació de Dewey està basada en una educació democràtica i molt més pràctica,centrant-se en les necessitats que té l’educand. Rebutja del tots els pilars de l'educació tradicional on aquesta afirmava que l'individu era un producte de fabricació per cobrir certes necessitats socials. Entén que tot aprenentatge parteix d’una necessitat o interès per part de l’infant cap al seu entorn i aquest és el punt de partida per l’aprenentatge.
És el primer autor que ens parla de la formaciópsicològica de l'educador i com aquests compleix el paper de motivar i dirigir a l'infant en el seu desenvolupament. Els educadors proporcionen recursos d'una manera pràctica per poder afrontar possibles obstacles en el futur.

3ª Lectura Meirieu, Ph. (1998).
La teoria de Meirieu es centrava en la formació de l'educador com a algú perfecte i com aquest havia de preparar els seus educands com aindividus i amb coneixements específics. Emfatitzava en el fet que l'educació no es podia donar d'una manera mecànica ni igual, ja que té en compte que l'individu s'ha d'educar perquè estigui preparat a tot tipus de canvis dins de la societat a la qual pertany. Al igual que Dewey, fa referència a la importància de la intervenció dels adults per a aquesta formació.
El entén el aprenentatge com unvincle creat per ambdues parts, sempre tenint en compte que no han d'haver imposicions ni distàncies entre l'educador i l'educand. L'alumne ha d'estar predisposat a que l'educador li ensenyi. L'educador ha de ser capaç de transmetre tota la informació d'ensenyament per tal que l'educand pugui arribar a aprendre perquè aquesta contribueixi al seu desenvolupament. Els dos han de crear un ambientagradable on aquest ensenyament sigui possible i així arribar a la seva finalitat satisfactòriament.
Compara l'educació amb els institints dels animals arribant a la conclusió que per a l'home és important educar-se, perquè sense això no podria arribar a res. Meirieu creu en què l'individu ha de construir-se a si mateix com "subjecte del món" i que aquest sigui capaç de comprendre el present per a...
tracking img