Textualitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (586 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

El text que ens disposen a comentar té com títol……, va a ser escrit per l´autor…..
És un text argumentatiu.

El text argumentatiu intenta convèncer donant arguments. La intencióúltima és influir/convèncer directament sobre l´opinió del lector. Per tant, és sempre un text subjectiu, des del punt de vista, ja siga positiu o negatiu, de la persona que escriu.

En el textargumentatiu l´autor planteja una hipòtesis o pren al voltant d´una determinat idea, i la manté al llarg del text, reforçant la seua opinió per mitjà del desenvolupament de les seues idees, exemples, etc.Mitjançant l´argumentació, l´emissor preten influir sobre el seu destinatari, i assolir l´aprobació i/o la adhesió del receptor a la idea que postula.

COHERÈNCIA

Per tal de començar acomentar la propietat textual de la coherència, es pot dir que l´eix temàtic o el tema del qual tracta el text és….
En la tesis l´autor posa de manifest……

El text es podem resumir de la següent manera……Atenent a la seua estructura interna el text es troba dividit en tres parts: introducció, de la línia 10 -22, cas argumentatiu , on es tracta el tema, exposant les raons per les quals l´autordefende la tesi, línies 23-26, y finalment la conclusió, ens. diu que….

Aquest text té una progressió temática:
- Constant: perquè dóna informació nova, sempre davant el mateix tema.
-Lineal: perquè la informació progressa rapidament. Temes i Remes, u és la conseqüencia de l´altre.
- Hipertemàtica: perquè Ens. dóna un hiper tema general. Temes i Remes diferents. Le dón aal textmolta credibilitat i certeza.

La progressió de la tesi pot ser:
- Deductiva: ja que de la tesi final es deduïx la resta del tex.
- Inductiva: perquè de tot el que s´ha comentat induïx a latesi final.
- D´enquadre: Apareix per tot el text.

ADEQUACIÓ

Aquest text és argumentatiu, l´autor intenta convèncer donat arguments. Intenta influir directament sobre la nostra opinió, per...
tracking img