Tirorirori

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (748 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pragmàtica Sanció - és aquella norma o disposició legal promulgada per un rei i que afecta aspectes fonamentals de l'Estat, regulant qüestions com la successió al tron o d'altres. Hom acostuma aidentificar-los per la data en què foren decretades.

Constitució de Baiona - és considera una carta atorgada, ja que no va ser elaborada pels representants de l'Estat. Fou un text constitucionalaprovat per Napoleó a la ciutat francesa de Baiona el 8 de juliol de 1808 en el qual s'estableix el canvi a Espanya de la monarquia absoluta per una monarquia constitucional, d'idees napoleòniques.Motí d'Aranjuez - va ser una revolta popular recolzada pels partidaris del Príncep Ferran. És va iniciar el 17 de març de 1808 a Aranjuez, on residia la família vaig riureal espanyola. La revolta ésva proclamar amb la signatura del Tractat de Fontainebleau i la roïna gestió del primer ministre Manuel de Godoy. El motí va obligar al rei Carles IV a destituir Godoy i al cap de dos dies va abdicaren favor del seu fill Ferran, que és va convertit en el nou rei d'Espanya, Ferran VII.

100000 fills de Sant Lluís - En 1820, el colp dirigit pel general Reg dóna començament a tres anys de governliberal. Els transformacions comeses, encenen els alarmes a França, que pot veure disminuir de forma sensible el seu control sobre Espanya, i la noblesa mes reaccionària, que contempla en perill elsseus seculars privilegis. En la Va convéncer de Verona, la Santa Aliança decidix acabar l'experiència liberal espanyola. 72.000 soldats francesos penetren en la Península, coneguts com els Cent MilFills de Sant Lluís, comptant amb el suport del sector aristocràtic mes progal. Bombardegen la capital i romanen, baix la cobertura d'una petició de Ferran VII, durant dos anys en territori espanyol,nomenant directament comissaris francesos al comandament dels organismes mes importants. La hisenda espanyola costejarà l'estança dels invasors.

Abraç de Vergara - Conveni firmat a la localitat...
tracking img